JUDr. Milan Valla

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 1996 1.500.-EUR 100.000.-EUR
rodinný dom dedičstvo 2012 10.000.-EUR 40.000.-EUR
rodinný dom dedičstvo 2012 12.500.-EUR 20.000.-EUR
pozemky dedičstvo 2012 1.076.-EUR 1.500.-EUR
pozemky dedičstvo 2012 52.-EUR 52.-EUR
rodinný dom kúpna zmluva 2014 80.000.-EUR 90.000.-EUR
pozemok zámenná zmluva 2014 5.000.-EUR 5.000.-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto-OPEL ASTRA kúpa 2013-03-05 12.180 12.180
účet v banke úspory 2019 43.793.- 43.793.-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinný dom dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
rodinný dom kúpna zmluva 2014
pozemok zámenná zmluva 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto-OPEL ASTRA kúpa 2013-03-05 12.180 12.180
účet v banke úspory 2018 39,900,- 39.900,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinný dom dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
rodinný dom kúpna zmluva 2014
pozemok zámenná zmluva 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto-OPEL ASTRA kúpa 2013-03-05 12.180 12.180
účet v banke úspory 2017 35.040,- 35.040,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinnýdom dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
rodinný dom kúpna zmluva 2014
pozemok zámenná zmluva 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto-OPEL ASTRA kúpna zmluva 2013-03-05 12.180 12.180
vklad v peňažnom ústave úspory 2016 40.040 40.040
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinnýdom dedičstvo 2012
byt dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
rodinný dom kúpna zmluva 2014
pozemok zámenná zmluva 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto-OPEL ASTRA kúpna zmluva 2013-03-05
vklad v peňažnom ústave úspory 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinnýdom dedičstvo 2012
byt dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
rodinný dom kúpna zmluva 2014
pozemok zámenná zmluva 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto-OPEL ASTRA kúpna zmluva 2013-03-05
vklad v peňažnom ústave úspory 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinnýdom dedičstvo 2012
byt dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto-OPEL ASTRA kúpna zmluva 2013-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
rodinný dom dedičstvo 2012
rodinnýdom dedičstvo 2012
byt dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
pozemky dedičstvo 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2009-06-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2009-06-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.