prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, garáž, dieľňa, vinice kúpa 2001-07-16 86 304 € 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory mzda, ped. a publ. 2021-12-31 122 444 eur 0
Vklady na účtoch, podiely mzda, ped. a publ. 2021-12-31 72 499 eur 0
Dôchodkový účet mzda, ped. čin. 2021-12-31 49 945 eur 0
Osobné motorové vozidlo mzda 2017 18 600 eur 0
Osobné motorové vozidlo mzda 2018 24 501 eur 0
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, garáž, dieľňa, vinice kúpa 2001-07-16 86 304 € 86 304 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2015-12-31 384 600 € 0
osobné motorové vozidlo kúpa 2007 18 600 € 0
úspory z platu, z publ. a ped. čin. 2016-12-31 469 500 €
úspory z platu 2017-12-31 518 884 € 518 884 €
úspory publ. činnosť 2017-12-31 19 766 zloté 19 766 zloté
úspory z platu a ped. čin. 2018-12-31 456 093 € 456 093 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-07-26 24 501 € 24 501 €
úspory z platu 2019-12-31 521 564 € 521 564 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom ,garaž,dielňa,vinice kúpa 2001-07-16 86 304€ 86 304€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2015-12-31 384 600€
osobné motorové vozidlo kúpa 2007 18 600 €
úspory z platu z publ.a ped.čin. 2016-12-31 469 500€
úspory z platu 2017-12-31 518 884 518 884
úspory publikačná činnosť 2017-12-31 19 766 polske zlote 19766polske zlote
úspory z platu a pedag.č. 2018-12-31 456 093 456 093
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-07-26 24 501 24 501
úspory z platu,pedag.činnosť 2019-12-31 521564 521564
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2015-12-31 384 600€
osobné motorové vozidlo kúpa 2007 18 600 €
úspory z platu z publ.a ped.čin. 2016-12-31 469 500€
úspory z platu 2017-12-31 518 884 518 884
úspory publikačná činnosť 2017-12-31 19 766 polske zlote 19766polske zlote
úspory z platu a pedag.č. 2018-12-31 456 093 456 093
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-07-26 24 501 24 501
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2015-12-31 384 600€
osobné motorové vozidlo kúpa 2007 18 600 €
úspory z platu z publ.a ped.čin. 2016-12-31 469 500€
úspory z platu 2017-12-31 518 884 518 884
úspory publikačná činnosť 2017-12-31 19 766 polske zlote 19766polske zlote
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu 2015-12-31 384 600€
osobné motorové vozidlo kúpa 2007 18 600 €
úspory z platu z publ.a ped.čin. 2016-12-31 469 500€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2015-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2001-07-16
garáž s dielňou kúpa 2001-07-16
vinice kúpa 2001-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.