JUDr. Rostislav Vido

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom novostavba 2011-12-15 85000
garáž novostavba 2016-05-16 5000
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04 20000
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2021-05-10 44600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
fondy dedičstvo 2018-10-18 38000
bankový účet úspory 2023-12-31 13000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2016
bezúčelový úver 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom novostavba 2011-12-15 85000
garáž novostavba 2016-05-16 5000
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04 20000
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2021-05-10 44600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
fondy dedičstvo 2018-10-18 37000
bankový účet úspory 2022-12-31 13000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2016
bezúčelový úver 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom novostavba 2011-12-15 85000
garáž novostavba 2016-05-16 5000
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04 20000
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2021-05-10 44600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
fondy dedičstvo 2018-10-18 37000
bankový účet úspory 2021-12-31 13000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2016
bezúčelový úver 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom novostavba 2011-12-15 85000
garáž novostavba 2016-05-16 5000
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04 20000
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2014-12-12 31200
os. automobil dedičstvo 2018-10-18 300
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
fondy dedičstvo 2018-10-18 39000
úspory predaj chaty 2020-12-23 48000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2016
hypotéka 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom novostavba 2011-12-15 85000
garáž novostavba 2016-05-16 5000
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04 20000
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
orná pôda kúpa 2016-10-18 22500
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04 30000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2014-12-12 31200
os. automobil dedičstvo 2018-10-18 300
fondy dedičstvo 2018-10-18 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2016
hypotéka 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
garáž novostavba 2016-05-16
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04
orná pôda kúpa 2016-10-18
orná pôda kúpa 2016-10-18
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2014-12-12 31200
os. automobil dedičstvo 2018-10-18 300
fondy dedičstvo 2018-10-18 30 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2016
hypotéka 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
garáž novostavba 2016-05-16
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04
orná pôda kúpa 2016-10-18
orná pôda kúpa 2016-10-18
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2014-12-12 31200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2014-12-10
bezúčelový úver 2016
hypotéka 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04
orná pôda vysporiadanie BSM 2012-06-04
orná pôda kúpa 2016-10-18
orná pôda kúpa 2016-10-18
garáž novostavba 2016-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. automobil kúpa 2014-12-12 31 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2014-12-10
bezúčelový úver 2016
hypotéka 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. automobil kúpa 2014-12-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2007-06-05
hypotéka 2012-12-20
bezúčelový úver 2014-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
rekreačná chata vysporiadanie BSM 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. automobil kúpa 2013-01-10
os. automobil kúpa 2014-12-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v banke úspory z platu 2013-12-31
os. automobil kúpa 2013-01-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom novostavba 2011-12-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.