JUDr. Radovan Vinc

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31 180.000,-€ 180.000,-€
rodinný dom dedenie 2023-08-28 dedenie 65.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,-€ 13.000,-€
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpna zmluva 2019-08-31 29.490,-€ 29.490,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2023-12-31 80.000,-€ 80.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31 180.000,-€ 180.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,-€ 13.000,-€
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpna zmluva 2019-08-31 29.490,-€ 29.490,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2021-12-31 70.000,-€ 70.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31 180.000,-€ 180.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,-€ 13.000,-€
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpna zmluva 2019-08-31 29.490,-€ 29.490,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2021-12-31 55.000,-€ 55.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31 180.000,-€ 180.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,-€ 13.000,-€
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpna zmluva 2019-08-31 29.490,-€ 29.490,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2020-12-31 33.000,-€ 33.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31 180.000 180.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
toyota RAV4, osobné auto kúpna zmluva 2019-09-02 28.000,-€
osobné auto, Renault clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,- Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23 17.590,- Eur
osobné auto, Renault clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, č. 5062745561 2014-10-10
hypotekárny úver č. 5062745561 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23 17.590,- Eur
osobné auto, Renault clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, č. 5062745561 2014-10-10
hypotekárny úver č. 5062745561 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23 17.590,- Eur
osobné auto, Renault clio kúpna zmluva 2015-12-23 13.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, č. 5062745561 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23
osobné auto, Renault clio kúpna zmluva 2015-12-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto,Škoda octavia kúpna zmluva 2009-03-23
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/3/05/2016 2016-06-07 Kv 76/15/6600 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/5/10/2014 (rtf, 73 KB) 2014-08-19 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/6/10/2014 (rtf, 79 KB) 2014-08-08 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/7/10/2014 (rtf, 79 KB) 2014-08-08 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/8/10/2014 (rtf, 81 KB) 2014-10-04 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/9/10/2014 (rtf, 85 KB) 2014-08-08 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/10/10/2014 (rtf, 82 KB) 2014-08-08 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/6/10/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-18 Kv 24/13/6600 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/5/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-07-30 Kv 29/13/6600 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/5/01/2013 (rtf, 194 KB) 2012-12-28 Kv 15/12/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/4/05/2012 (rtf, 254 KB) 2012-05-08 Kv 66/11/6600 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/3/05/2016 (pdf, 93 KB) 2016-06-07 Kv 76/15/6600 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.