JUDr. Ivan Vozár

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04 1358,48,-EUR-podľa osvedčenia o dedičstve D659/01, Dnot 61/2001
rodinný dom stavba- stavebné povolenie B. Bystrica č. RV26788/2008-FU 2011-07-21 200 000,- EUR
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
záhrada kúpna zmluva 2021-03-09 10684,40,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory k dátumu 31.12.2023 2023-12-31 438 000,-EUR 438 000,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2022-05-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04 1358,48,-EUR-podľa osvedčenia o dedičstve D659/01, Dnot 61/2001
rodinný dom stavba- stavebné povolenie B. Bystrica č. RV26788/2008-FU 2011-07-21 200 000,- EUR
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
záhrada kúpna zmluva 2021-03-09 10684,40,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory k dátumu 31.12.2020 378 229,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2022-05-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04 1358,48,-EUR-podľa osvedčenia o dedičstve D659/01, Dnot 61/2001
rodinný dom stavba- stavebné povolenie B. Bystrica č. RV26788/2008-FU 2011-07-21 200 000,- EUR
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
záhrada kúpna zmluva 2021-03-09 10684,40,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory k dátumu 31.12.2021 cca-192 000,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04 1358,48,-EUR-podľa osvedčenia o dedičstve D659/01, Dnot 61/2001
rodinný dom stavba- stavebné povolenie B. Bystrica č. RV26788/2008-FU 2011-07-21 200 000,- EUR
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory k dátumu 31.12.2020 164 814,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04 1358,48,-EUR-podľa osvedčenia o dedičstve D659/01, Dnot 61/2001
rodinný dom stavba- stavebné povolenie B. Bystrica č. RV26788/2008-FU 2011-07-21 200 000,- EUR
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27 9879,58,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky 2019-12-31 136 785,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory 2016-12-31 cca 118.000,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2017-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory 2016-12-31 cca 75.000,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver v ČSOB 2018-07-28
hypotekárny úver v ČSOB 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory 2016-12-31 cca 50.000,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
v roku 2015 splatený hypotekárny úver v CSOB, a.s. poskytnutý zmluvou o úvere č. 077109
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj bytu č.17 na Tatranskej ulici č.8 v Banskej Bystrici, LV 2324 2015-08-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
v roku 2015 splatený hypotekárny úver v CSOB, a.s. poskytnutý zmluvou o úvere č. 077109
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory
splátka hypotekárneho úveru
finančné prostriedky predaj bytu v Sásovej
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
byt v obytnom dome kúpna zmluva 2006-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
byt v obytnom dome kúpna zmluva 2006-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 2001-06-04
rodinný dom stavba-staveb.povolenie B.Bystrica č.RV 26788/2008-FU 2011-07-21
orná pôda kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
ostatné plochy kúpna zmluva 2006-07-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-07-27
byt v obytnom dome kúpna zmluva 2006-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.