JUDr. Iveta Vyskočová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Senica.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 62
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 193,53
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 154,61
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 70,33
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 126,83
záhrady dedičstvo 2015-09-18 20,40
záhrady dedičstvo 2015-09-18 15,61
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 62,74
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 823,24
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 366,67
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 663
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 664,67
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 94,26
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 233,48
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 342,11
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 104,88
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 356,31
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 574,61
záhrady dedičstvo 2015-09-18 14,10
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,24
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,62
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 3,85
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 9,63
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 20,74
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 21,91
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 8,54
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,36
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,65
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 17,79
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2021 21000€ 21000€
motorové vozidlo kúpa 2017 30000€
zariadenie bytu kúpa 2017 18000€
motorové vozidlo kúpa 2021 11000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2022-01-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 62
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 193,53
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 154,61
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 70,33
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 126,83
záhrady dedičstvo 2015-09-18 20,40
záhrady dedičstvo 2015-09-18 15,61
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 62,74
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 823,24
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 366,67
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 663
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 664,67
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 94,26
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 233,48
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 342,11
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 104,88
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 356,31
orná pôda dedičstvo 2015-09-18 574,61
záhrady dedičstvo 2015-09-18 14,10
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,24
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,62
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 3,85
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 9,63
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 20,74
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 21,91
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 8,54
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,36
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,65
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 17,79
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021 15000€
motorové vozidlo kúpa 2017 30000€
zariadenie bytu kúpa 2017 18000€
motorové vozidlo kúpa 2021 11000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2022-01-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 - 62
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 193,53
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 154,61
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 70,33
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 126,83
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 20,40
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 15,61
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 62,74
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 823,24
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 366,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 663
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 664,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 94,26
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 233,48
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 342,11
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 104,88
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 356,31
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 574,61
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 14,10
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,24
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,62
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 3,85
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 9,63
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 20,74
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 21,91
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 8,54
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,36
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,65
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 17,79
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017 21000 10000
zariadenie domu kúpa 2017 18000 18000
motorové vozidlo kúpa 2017 35000 35000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2018-04-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 - 62
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 193,53
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 154,61
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 70,33
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 126,83
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 20,40
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 15,61
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 62,74
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 823,24
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 366,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 663
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 664,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 94,26
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 233,48
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 342,11
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 104,88
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 356,31
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 574,61
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 14,10
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,24
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,62
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 3,85
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 9,63
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 20,74
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 21,91
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 8,54
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,36
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,65
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 17,79
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017 15000 10000
zariadenie domu kúpa 2017 18000 18000
motorové vozidlo kúpa 2017 35000 35000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2018-04-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 - 62
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 193,53
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 154,61
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 70,33
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 126,83
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 20,40
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 15,61
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 62,74
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 823,24
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 366,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 663
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 664,67
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 94,26
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 233,48
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 342,11
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 104,88
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 356,31
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18 574,61
Záhrady dedičstvo 2015-09-18 14,10
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,24
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 0,62
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 3,85
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 9,63
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 20,74
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 21,91
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 8,54
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,36
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 16,65
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18 17,79
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017 10000 10000
zariadenie domu kúpa 2017 18000 18000
motorové vozidlo kúpa 2017 35000 35000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2018-04-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017 10000 10000
zariadenie domu kúpa 2017 18000 18000
motorové vozidlo kúpa 2017 35000 35000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2018-04-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017 6000 6000
zariadenie domu kúpa 2017 18000 18000
motorové vozidlo kúpa 2017 35000 35000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Orná pôda dedičstvo 2015-09-18
Záhrady dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Lesné pozemky dedičstvo 2015-09-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016 6000€
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14 30000€
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30 18000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 2015
lesné pozemky dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
záhrady dedičstvo 2015
lesné pozemky dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
záhrady dedičstvo 2015
záhrady dedičstvo 2015
orná pôda dedičstvo 2015
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-03-28
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-03-28
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-03-28
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-03-28
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-03-28
motorové vozidlo kúpa 2009-12-14
zariadenie bytu kúpa 2011-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (35)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/67/09/2015 2015-10-09 Pv 244/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/70/08/2015 (rtf, 48 KB) 2015-09-08 Pv 310/15/2205 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/46/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-03 Pv 103/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/34/06/2015 (rtf, 54 KB) 2015-06-12 Pv 177/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/31/05/2015 (rtf, 51 KB) 2015-05-19 Pv 163/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/76/12/2013 (rtf, 41 KB) 2013-12-03 Pv 305/12/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/14/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-12 Pv 460/12/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/60/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-12-14 Pv 386/12/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/860/10/2022 2022-10-29 Pv 218/21/2205 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/54/11/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-30 Pv 305/12/2205 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/28/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-07-03 Pv 239/12/2205 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/19/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-13 Pv 20/08/2205 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/16/04/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-30 Pv 1037/09/2205 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/8/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-13 Pv 259/11/2205 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/6/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-21 Pv 639/11/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/774/10/2021 2021-10-15 Pv 485/19/2205 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/435/06/2020 2020-06-26 Pv 552/19/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/360/05/2020 2020-05-27 Pv 132/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/238/03/2020 2020-04-10 Pv 464/19/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/144/06/2019 2019-06-27 Pv 125/19/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/122/05/2019 2019-06-07 Pv 30/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/185/06/2017 2017-06-13 Pv 717/16/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/138/05/2017 2017-05-30 Pv 544/16/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1007/12/2023 2024-01-05 Pv 543/23/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1007/12/2023 (pdf, 104 KB) 2024-01-05 Pv 543/23/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/860/10/2022 (pdf, 105 KB) 2022-10-29 Pv 218/21/2205 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/774/10/2021 (pdf, 90 KB) 2021-10-15 Pv 485/19/2205 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/435/06/2020 (pdf, 93 KB) 2020-06-26 Pv 552/19/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/360/05/2020 (pdf, 83 KB) 2020-05-27 Pv 132/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/238/03/2020 (pdf, 92 KB) 2020-04-10 Pv 464/19/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/144/06/2019 (pdf, 94 KB) 2019-06-27 Pv 125/19/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/122/05/2019 (pdf, 97 KB) 2019-06-07 Pv 30/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/185/06/2017 (pdf, 107 KB) 2017-06-13 Pv 717/16/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/138/05/2017 (pdf, 98 KB) 2017-05-30 Pv 544/16/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/67/09/2015 (pdf, 92 KB) 2015-10-09 Pv 244/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.