JUDr. Danka Zanovitová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and MOGP.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom výstavba 2011-07-13 228.493,-
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02 91.000,-
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typB 180CDI kúpna zmluva 2007-02-12 1.076.000- Sk
vklady Tatra banka,a.s. Bratislava úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu cca 17.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typB 180CDI kúpna zmluva 2007-02-12 1.076.000- Sk
vklady Tatra banka,a.s. Bratislava úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu cca 17.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typB 180CDI kúpna zmluva 2007-02-12 1.076.000- Sk
vklady Tatra banka,a.s. Bratislava úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu cca 17.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typB 180CDI kúpna zmluva 2007-02-12 1.076.000- Sk
vklady Tatra banka,a.s. Bratislava úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu cca 17.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
byt kúpna zmluva 2006-09-04
parcela pod bytovým domom kupná zmluva 2006-09-04
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typB 180CDI kúpna zmluva 2007-02-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie rodinného domu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
byt kúpna zmluva 2006-09-04
parcela pod bytovým domom kúpna zmluva 2006-09-04
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typ B 180 CDI kúpna zmluva 2007-02-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie rodinného domu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
byt kúpna zmluva 2006-09-04
parcela pod bytovým domom kúpna zmluva 2006-09-04
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typ B 180 CDI kúpna zmluva 2007-02-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie rodinného domu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
byt kúpna zmluva 2006-09-04
parcela pod bytovým domom kúpna zmluva 2006-09-04
byt kúpna zmluva 2000-01-20
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typ B 180 CDI kúpna zmluva 2007-02-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie rodinného domu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2011-07-13
parcela pod domom kúpna zmluva 2009-02-02
byt kúpna zmluva 2006-09-04
parcela pod bytovým domom Kúpna zmluva 2006-09-04
byt kúpna zmluva 2000-01-20
orná pôda rozhodnutie o vydaní 1992
orná pôda dedičstvo 1988
orná pôda dedičstvo 1988
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz typ B 180 CDI kúpna zmluva 2007-02-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie rodinného domu 1980-2011
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.