Mgr. Katarína Zeleňáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 18.155 EUR 18.155 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2019-07-01 20.000 EUR 20.000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2021-11-10 5000 EUR 5000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
spotrebný úver 2019-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 14 473 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2019-07-01 20.000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2021-11-10 5000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
spotrebný úver 2019-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 17000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2019-07-01 20.000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2021-11-10 5000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
spotrebný úver 2019-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 15000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2019-07-01 20.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
spotrebný úver 2019-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02 v cene hore
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2017-10-06 1900EUR
peniaze úspory z platu 2019-12-31 8134 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2019-07-01 20.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
spotrebný úver 2019-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30 14500 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2017-10-06 1900EUR
peniaze úspory z platu 2018-12-31 9566
peniaze dar 2018-12-31 27000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30 14500 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2017-10-06 1900EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30 14500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30
peniaze predaj nehnuteľnosti 2013-02-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
garáž kúpna zmluva 2000-09-11
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2000-09-11
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodiný dom kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2010-11-02
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2010-11-02
garáž kúpna zmluva 2000-09-11
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2000-09-11
Byt kúpna zmluva 2000-09-12
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2000-09-12
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2000-09-12
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 2000-09-12
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2007-04-27
pozemok-záhrada kúpna zmluva 2000-01-04
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (52)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/265/09/2016 2016-09-14 Pv 960/15/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/197/06/2016 2016-06-11 Pv 166/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/182/06/2016 2016-06-07 Pv 334/16/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/75/11/2015 2015-11-24 Pv 136/13/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/31/10/2015 2015-10-09 Pv 419/13/3304 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/9/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-02-04 Pv 667/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/84/01/2014 (rtf, 85 KB) 2014-01-17 Pv 217/10/3304 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/67/11/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-15 Pv 567/13/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/64/12/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-25 Pv 373/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/49/10/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-24 Pv 136/13/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/125/02/2023 2023-03-17 Pv 440/22/3304 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/41/10/2013 (rtf, 66 KB) 2013-09-25 Pv 1104/09/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/40/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-09-16 Pv 124/12/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/38/09/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-27 Pv 419/13/3304 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/31/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-07-08 Pv 497/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/30/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-02 Pv 1795/08/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/24/05/2013 (rtf, 57 KB) 2013-05-07 Pv 978/11/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/12/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-12 Pv 1081/08/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/9/02/2013 (rtf, 54 KB) 2013-02-12 Pv 1043/11/3304 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/10/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-02-26 Pv 362/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/119/01/2013 (rtf, 46 KB) 2013-01-01 Pv 259/12/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/92/01/2013 (rtf, 47 KB) 2013-01-11 Pv 801/11/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/852/10/2022 2022-10-25 Pv 175/22/3304 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/76/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-07 Pv 117/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/64/06/2012 (rtf, 209 KB) 2012-06-22 Pv 829/11/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/61/07/2012 (rtf, 209 KB) 2012-06-19 Pv 404/12/3304 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 7 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1c (§ 11/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/55/07/2012 (rtf, 44 KB) 2012-05-26 Pv 334/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/53/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-06-05 Pv 248/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/41/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-05-04 Pv 1782/08/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/38/04/2012 (rtf, 210 KB) 2012-04-17 Pv 162/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/16/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-17 Pv 710/11/3304 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/8/02/2012 (rtf, 209 KB) 2012-02-14 Pv 520/10/3304 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1389/11/2021 2021-12-07 Pv 240/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1334/11/2021 2022-01-25 Pv 667/21/3304 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/226/02/2021 2021-03-10 Pv 615/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/193/02/2021 2021-02-24 Pv 616/20/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/151/06/2017 (pdf, 95 KB) 2017-06-13 Pv 680/15/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/151/06/2017 2017-06-13 Pv 680/15/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1001/12/2023 2024-01-09 Pv 98/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1001/12/2023 (pdf, 146 KB) 2024-01-09 Pv 98/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/125/02/2023 (pdf, 135 KB) 2023-03-17 Pv 440/22/3304 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/852/10/2022 (pdf, 114 KB) 2022-10-25 Pv 175/22/3304 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1389/11/2021 (pdf, 119 KB) 2021-12-07 Pv 240/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1334/11/2021 (pdf, 97 KB) 2022-01-25 Pv 667/21/3304 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/226/02/2021 (pdf, 117 KB) 2021-03-10 Pv 615/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/193/02/2021 (pdf, 102 KB) 2021-02-24 Pv 616/20/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/151/06/2017 (pdf, 95 KB) 2017-06-13 Pv 680/15/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/265/09/2016 (pdf, 132 KB) 2016-09-14 Pv 960/15/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/197/06/2016 (pdf, 94 KB) 2016-06-11 Pv 166/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/182/06/2016 (pdf, 97 KB) 2016-06-07 Pv 334/16/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/75/11/2015 (pdf, 85 KB) 2015-11-24 Pv 136/13/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/31/10/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-09 Pv 419/13/3304 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.