Mgr. Katarína Zeleňáková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010 v cene hore
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 15000 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 01.07.2019 20.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
spotrebný úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010 102.900 EUR
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010 v cene hore
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010 v cene hore
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok kúpna zmluva 06.10.2017 1900EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2019 8134 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 01.07.2019 20.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
spotrebný úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008 14500 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 06.10.2017 1900EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2018 9566
peniaze dar 31.12.2018 27000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008 14500 EUR
dopravný prostriedok kúpna zmluva 06.10.2017 1900EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008 14500 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.07.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-vinice RI490/87-65/87
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
pozemok-zastavané plochy a nádvoria RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008
peniaze predaj nehnuteľnosti 06.02.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
garáž kúpna zmluva 11.09.2000
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 11.09.2000
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodiný dom kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 02.11.2010
pozemok-záhrada kúpna zmluva 02.11.2010
garáž kúpna zmluva 11.09.2000
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 11.09.2000
Byt kúpna zmluva 12.09.2000
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 12.09.2000
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 12.09.2000
pozemok-zast. plochy a nádv. kúpna zmluva 12.09.2000
pozemok- záhrada kúpna zmluva 27.04.2007
pozemok-záhrada kúpna zmluva 04.01.2000
pozemok-orná pôda RI490/87-65/87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok kúpna zmluva 30.07.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.