JUDr. Jana Žáková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-05-12 2.650.000,-Sk
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12 zahrnutý v sume 2.650.000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2023-02-04 1.200,- 1.200,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 92.841,42 92.841,42,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-12-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-05-12 2.650.000,-Sk
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12 zahrnutý v sume 2.650.000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 67.163,09,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-12-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-05-12 2.650.000,-Sk
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12 zahrnutý v sume 2.650.000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 51.320
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-12-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-05-12 2.650.000,-Sk
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12 zahrnutý v sume 2.650.000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 17.300,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-12-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-05-12 2.650.000,-Sk
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12 zahrnutý v sume 2.650.000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 16.200,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet Sporenie pre radosť sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 16.040,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci účet Sporenie pre radosť sporenie v peňažnom ústave 2017-03-23 9.414,53€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10 19.700,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2014-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-11-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-11-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-05-12
pozemok kúpna zmluva 2008-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2008-11-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (48)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/97/02/2017 2017-03-03 2 Pv 328/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/38/04/2016 2016-05-10 3 Pv 410/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/39/04/2016 2016-04-25 1 Pv 691/15/2207 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/157/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-09-06 4 Pv 267/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/1273/10/2022 2022-11-11 1 Kv 3/21/2200 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/14/04/2012 (rtf, 214 KB) 2012-04-28 1 Pv 156/11/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/10/05/2012 (rtf, 213 KB) 2012-05-21 1 Pv 422/11/2207 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/7/04/2012 (rtf, 216 KB) 2012-04-07 1 Pv 351/11/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/7/06/2019 2019-08-27 Kv 24/19/2200 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1138/12/2018 2019-01-10 2 Pv 394/17/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1137/12/2018 2019-01-12 1 Pv 363/17/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/824/09/2018 2018-09-28 1 Pv 142/16/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/786/09/2018 2018-09-21 4 Pv 123/17/2207 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/768/08/2018 2018-09-14 1 Pv 691/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/741/08/2018 2018-09-08 3 Pv 361/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/331/04/2018 2018-05-19 2 Pv 311/16/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/169/02/2018 2018-02-15 2 Pv 154/17/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/832/12/2017 2017-12-19 1 Pv 666/16/2207 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/871/12/2017 2017-12-22 1 Pv 363/17/2207 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/814/12/2017 2017-12-15 3 Pv 410/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/807/11/2017 2017-12-12 2 Pv 394/17/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/460/06/2017 2017-07-18 3 Pv 361/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/355/05/2017 2017-06-12 1 Pv 691/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/316/04/2017 2017-05-04 1 Pv 129/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/03/2017 2017-03-10 1 Pv 142/16/2207 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/421/03/2024 2024-03-16 Kv 29/21/2200 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/421/03/2024 (pdf, 159 KB) 2024-03-16 Kv 29/21/2200 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/1273/10/2022 (pdf, 110 KB) 2022-11-11 1 Kv 3/21/2200 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/7/06/2019 (pdf, 114 KB) 2019-08-27 Kv 24/19/2200 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1138/12/2018 (pdf, 84 KB) 2019-01-10 2 Pv 394/17/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1137/12/2018 (pdf, 86 KB) 2019-01-12 1 Pv 363/17/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/824/09/2018 (pdf, 85 KB) 2018-09-28 1 Pv 142/16/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/786/09/2018 (pdf, 84 KB) 2018-09-21 4 Pv 123/17/2207 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/768/08/2018 (pdf, 86 KB) 2018-09-14 1 Pv 691/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/741/08/2018 (pdf, 85 KB) 2018-09-08 3 Pv 361/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/331/04/2018 (pdf, 104 KB) 2018-05-19 2 Pv 311/16/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/169/02/2018 (pdf, 109 KB) 2018-02-15 2 Pv 154/17/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/832/12/2017 (pdf, 96 KB) 2017-12-19 1 Pv 666/16/2207 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/871/12/2017 (pdf, 98 KB) 2017-12-22 1 Pv 363/17/2207 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/814/12/2017 (pdf, 84 KB) 2017-12-15 3 Pv 410/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/807/11/2017 (pdf, 97 KB) 2017-12-12 2 Pv 394/17/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/460/06/2017 (pdf, 95 KB) 2017-07-18 3 Pv 361/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/355/05/2017 (pdf, 96 KB) 2017-06-12 1 Pv 691/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/316/04/2017 (pdf, 101 KB) 2017-05-04 1 Pv 129/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/03/2017 (pdf, 104 KB) 2017-03-10 1 Pv 142/16/2207 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/97/02/2017 (pdf, 98 KB) 2017-03-03 2 Pv 328/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/38/04/2016 (pdf, 98 KB) 2016-05-10 3 Pv 410/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/39/04/2016 (pdf, 112 KB) 2016-04-25 1 Pv 691/15/2207 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
 • Jana Žáková z Bziniec p/J. prvou trénerskou lastovičkou! · SME
  V piatok 19. augusta vyvrcholilo v Trenčíne školenie trénerov 4. triedy - licencie C a medzi účastníkmi nechýbala už faktický prvá oficiálna trénerka v rámci Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne (ObFZ) - Jana ŽÁKOVÁ z Bziniec pod Javorinou.
 • Business Centrum Aquapolis - Trnava · SME
  TRNAVA, 22.7.2010 Business Centrum Aquapolis v Trnave je právoplatne skolaudované. Podľa prideleného súpisného čísla je adresa Piešťanská ul. 3 v Trnave. Prví nájomníci sa nasťahujú už začiatkom augusta. Kancelárske priestory, ako aj priestory ambulancií pre lekárov sú ešte stále k dispozícii pre nových záujemcov.
 • Voľby do VÚC 2017 Nové Mesto nad Váhom: Zoznam kandidátov na poslancov · SME
  Úplný zoznam kandidátov uchádzajúcich sa o poslanecký mandát v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Nové Mesto nad Váhom.
 • Krasňany: Kompletné výsledky komunálnych a VÚC volieb 2022 (nový starosta, poslanci a župan) · SME
  Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a VÚC volieb 2022 v obci Krasňany. Kto sa stal starostom a poslancom obce na ďalšie 4 roky?
 • Anketa · SME
  Aké máte skúsenosti s písaním školských prác? Okrem bakalárskych a diplomových prác musia formálne požiadavky spĺňať aj seminárne práce. V uliciach Bratislavy sme sa študentov pýtali, aké sú ich skúsenosti.
 • Business Centrum Aquapolis - Trnava · SME
  TRNAVA, 22.7.2010 Business Centrum Aquapolis v Trnave je právoplatne skolaudované. Podľa prideleného súpisného čísla je adresa Piešťanská ul. 3 v Trnave. Prví nájomníci sa nasťahujú už začiatkom augusta. Kancelárske priestory, ako aj priestory ambulancií pre lekárov sú ešte stále k dispozícii pre nových záujemcov.
 • Business Centrum Aquapolis - Trnava · SME
  TRNAVA, 22.7.2010 Business Centrum Aquapolis v Trnave je právoplatne skolaudované. Podľa prideleného súpisného čísla je adresa Piešťanská ul. 3 v Trnave. Prví nájomníci sa nasťahujú už začiatkom augusta. Kancelárske priestory, ako aj priestory ambulancií
 • Úradná správa ObFZ Trenčín · SME
  13. 9. 2006 ... ... Mgr. Igor Schlesinger, Marián Sládek, Jozef Svorada, Štefan Sýkora, Ján Tomka, Peter Vrábel, Jana Žáková, Jozef Beňo, Ing. Jozef Hilčík, ...

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.