JUDr. Tomáš Kalejčík

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 80 kúpna zmluva V-21360/2018 13.08.2018 75000 75000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte v banke úspory z platu 31.12.2020
motorové vozidlo - Škoda octavia 3 kúpna zmluva 10.01.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.