Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 917 01 Trnava 1

Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov a 1452 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 800,31 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 408,41 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 43,64 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1341,43 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 45,21% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Trnava
Vajanského 22
917 01 Trnava 1
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Ingrid Sedlárová okresná prokurátorka
Mgr. Elena Bednáriková námestníčka okresnej prokurátorky
Eva Hadvigová vedúca správy registratúry
JUDr. Ing. Ivan Homola námestník okresnej prokurátorky

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1452)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.