Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 917 01 Trnava

Okresným prokurátorom je JUDr. Ingrid Sedlárová.

Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 804,45 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 408,41 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 43,64 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1341,43 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 45,21% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Trnava
Vajanského 22
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností, pondelok, 8.00 - 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 11:30 - 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Elena Bednáriková námestník okresného prokurátora
JUDr. Martina Poldruháková námestník okresného prokurátora
JUDr. Ingrid Sedlárová okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.