JUDr. Edita Hološová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002 7.422 Eur
chalupa darovanie 08.04.1999 774 Eur
záhrada darovanie 08.04.1999 25 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Mitsubishi Outlander darovacia zmluva 2015 8.000 Eur
Toyota ProAce verso kúpna zmluva 2020 34.000 Eur 34.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
investičné životné poistenie 01.12.2008 9.499 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bezúčelový úver classic 26.06.2014
hypotekárny úver 30.12.2002
pôžička 01.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002 7.422 Eur
chalupa darovanie 08.04.1999 774 Eur
záhrada darovanie 08.04.1999 25 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Mitsubishi Outlander darovacia zmluva 2015 8.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
investičné životné poistenie 01.12.2008 8.377 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bezúčelový úver classic 26.06.2014
hypotekárny úver 30.12.2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bezúčelový úver classic 26.06.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
mitsubishi outlander, rok výroby 2011 kúpna zmluva 12.01.2016 5080 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bezúčelový úver classic 26.06.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bezúčelový úver classic 26.06.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom vlastná výstavba 05.11.2002
záhrada kúpna zmluva 05.11.2002
chalupa darovanie 08.04.1999
záhrada darovanie 08.04.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.