Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno

Okresným prokurátorom je JUDr. Katarína Purkartová.

Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 649,82 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 208,74 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 40,1 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 606,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 41,29% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Komárno
Pohraničná 6
945 28 Komárno
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Tomáš Krakovský námestník okresnej prokurátorky
JUDr. Katarína Purkartová okresný prokurátor

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.