JUDr. Mária Mažárová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Komárno.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Darovacia zmluva 09.09.2008 10000
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006 188
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012 12000
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012 4000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2020 385,38
peniaze na účte , z predaja bytu 31.12.2020 24796,20
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2020 3372,23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podielové fondy, úspory úspory z platov v BSM, predaj bytu 31.12.2020
životné poistenie,PSS sporenie životné poistenia, DDS, PSS sporenie 31.12.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver z PSS, a.s. 16.01.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Darovacia zmluva 09.09.2008 10000
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006 188
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012 12000
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012 4000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte úspory z platu,podiely,predaj bytu 31.12.2019 60654,12
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver z PSS, a.s. 16.01.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2018 3576,58
cenné papiere-podiel.listy úspory,sporenie 31.12.2018 45065,87
BSM -peniaze na účte podnikanie manžela 31.12.2018 3948
stavebné sporenie úspory z platov 31.12.2018 6882
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2017 3533,54
cenné papiere-podiel.listy úspory,sporenie 31.12.2017 48222,16
BSM -peniaze na účte podnikanie manžela 31.12.2017 2410
stavebné sporenie úspory z platov 31.12.2017 6716,68
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2016 3737,77
cenné papiere-podiel.listy úspory,sporenie 31.12.2016 46746,35
BSM -peniaze na účte podnikanie manžela 31.12.2016 15469
stavebné sporenie úspory z platov 31.12.2016 4579,78
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2015
cenné papiere-podiel.listy úspory,predaj nehnuteľností 31.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Kúpna zmluva 23.03.2012
garáž Kúpna zmluva 18.10.2006
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2013
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2013
peniaze na účte úspory 31.12.2013
cenné papiere-podiel.listy úspory 31.12.2013
peniaze na účte sporenie 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Kúpna zmluva 23.03.2012
garáž Kúpna zmluva 18.10.2006
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2013
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2013
peniaze na účte úspory 31.12.2013
cenné papiere-podiel.listy úspory 31.12.2013
peniaze na účte sporenie 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Kúpna zmluva 23.03.2012
garáž Kúpna zmluva 18.10.2006
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
rodinný dom Kúpna zmluva 03.10.2012
záhrady Kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory 31.12.2011
peniaze na účte úspory 31.12.2011
cenné papiere-podiel.listy úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Kúpna zmluva 23.03.2012
garáž Kúpna zmluva 18.10.2006
byt Darovacia zmluva 09.09.2008
záhrady Kúpna zmluva 31.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory 31.12.2011
Prvá stavebná spor.-šetrenie úspory 31.12.2011
Prvá stavebná spor.-šetrenie úspory 31.12.2011
peniaze na účte úspory 31.12.2011
cenné papiere-podiel.listy úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.