Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

Okresným prokurátorom je Mgr. Marcela Šuvadová.

Na prokuratúre evidujeme 3 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 164,18 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 201,76 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 26,54 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 272,07 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 42,54% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Radlinského 1713/36
026 26 Dolný Kubín
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Marcela Šuvadová okresný prokurátor
JUDr. Ivana Sekerešová námestníčka okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.