Mgr. Martin Machaj

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dolný Kubín.

Prokurátora evidujeme v pozícii poverený výkonom funkcie námestníka okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Dolný Kubín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 58.636,50 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 11.997,93 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 10.644,78 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 1.894,41 0
Rodinný dom zhotovenie 07.09.2021 188.317,73 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu a z iných zdrojov 31.12.2019 32.536,16 eur 0
motorové vozdilo kúpa 08.02.2017 21.000,- eur 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB pôžička na investíciu do domácnosti 29.04.2019
Hypotekárny úver 06.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 21.08.2008 21.576,05 eur 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 58.636,50 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 11.997,93 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 10.644,78 0
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25.09.2018 1.894,41 0
Rozostavaný rodinný dom zhotovenie 23.03.2020 50.229,81 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu a úverov 31.12.2019 27.908,62 eur 0
motorové vozdilo kúpa 08.02.2017 21.000,- eur 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2015
hypotekárny úver 11.10.2018
VÚB pôžička na investíciu do domácnosti 29.04.2019
Hypotekárny úver 06.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 21.08.2008 21.576,05 eur
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby 25.09.2018 83.320,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu a úverov 31.12.2019 39.558,11 eur 0
motorové vozdilo kúpa 08.02.2017 21.000,- eur 21.000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2015
hypotekárny úver 11.10.2018
VÚB pôžička na investíciu do domácnosti 29.04.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 21.08.2008
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby 25.09.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2018 6.941,37 eur 0
motorové vozdilo kúpa 08.02.2017 21.000,- eur 21.000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2015
hypotekárny úver 11.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 21.08.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2016 29.221,87 Eur 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 21.08.2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 20.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 21.08.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.