Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

Okresným prokurátorom je JUDr. Ľuboslav Čižmár.

Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 516,36 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 219,3 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 199,78 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 285,86 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 27,37% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Brezno
Boženy Němcovej 3
977 31 Brezno
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Lukáš Horváth námestník okresného prokurátora
JUDr. Ľuboslav Čižmár okresný prokurátor

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.