Okresná prokuratúra Revúca Ul.J. Kordoša 1370/1A, 050 01 Revúca

Okresným prokurátorom je JUDr. Pavol Koreň.

Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 560,73 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 234,53 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 75,35 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 173,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 26,15% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Revúca
Ul.J. Kordoša 1370/1A
050 01 Revúca
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Pavol Koreň okresný prokurátor
JUDr. Daniel Prč námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.