JUDr. Pavol Koreň

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Revúca.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Revúca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI kúpa 24.07.2020 25 500,- € 25 500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na rezervu úspory z platu 2016 - 2021 23 212,42 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na bývanie úspory z platu 2016 - 2021 17 525,68 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 1999 - 2021 65 737,46 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - životné poistenie úspory z platu 2018 - 2021 25 000,- € -
vklad v peňažnom ústave Privat Banka, a.s. - FIX konto dlhodobé úspory z platu 1996 - 2021 29 885,69 € -
podielové listy SLSP, a.s. úspory z platu 1996 - 2021 15 265,29 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro 01.03.2016 39 700,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI 24.07.2020 25 500,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2021 23 212,42 €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2021 17 525,68 €
vklad v peňažnom ústave 1999 - 2021 65 737,46 €
vklad v peňažnom ústave - životné sporenie 2018 - 2021 25 000,- €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2021 29 885,69 €
podielové listy SLSP, a.s. 1996 - 2021 15 265,29 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI kúpa 24.07.2020 25 500,- € 25 500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na rezervu úspory z platu 2016 - 2021 13 510,08 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na bývanie úspory z platu 2016 - 2021 12 921,67 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 1999 - 2021 57 419,32 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - životné poistenie úspory z platu 2018 - 2021 25 000,- € -
vklad v peňažnom ústave Privat Banka, a.s. - FIX konto dlhodobé úspory z platu 1996 - 2021 29 435,28 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet dlhodobý (môj) úspory z platu 1996 - 2021 15 127,86 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro 01.03.2016 39 700,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI 24.07.2020 25 500,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2021 13 510,08 €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2021 12 921,67 €
vklad v peňažnom ústave 1999 - 2021 57 419,32 €
vklad v peňažnom ústave - životné sporenie 2018 - 2021 25 000,- €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2021 29 435,28 €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2021 15 127,86 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018 9 000,- €
záhrada dedenie 12.04.2018 165,95 €
záhrada dedenie 12.04.2018 1825,50 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI kúpa 24.07.2020 25 500,- € 25 500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - bežný účet (manželka) úspory z platu 2020 881,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na rezervu úspory z platu 2016 - 2020 10 606,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - bežný účet (môj) úspory z platu 2020 7 480,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na bývanie úspory z platu 2016 - 2020 9 013,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 1999 - 2020 64 567,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 2018 - 2020 25 000,- € -
vklad v peňažnom ústave Privat Banka, a.s. - FIX konto dlhodobé úspory z platu 1996 - 2020 29 227,66 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet dlhodobý (môj) úspory z platu 1996 - 2020 13 749,43 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro 01.03.2016 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T 01.08.2016 2 590,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI 24.07.2020 25 500,- €
vklad v peňažnom ústave 2020 881,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2020 10 606,- €
vklad v peňažnom ústave 2020 7 480,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2020 9 013,- €
vklad v peňažnom ústave 1999 - 2020 64 567,- €
vklad v peňažnom ústave 2018 - 2020 25 000,- €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2020 29 227, 66 €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2020 13 749,43 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018 9 000,- €
záhrada dedenie 12.04.2018 165,95 €
záhrada dedenie 12.04.2018 1825,50 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 121 015,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 41 906,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
vklad v peňažnýczh ústavoch dedenie 12.04.2018 11 194,- € 0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018
záhrada dedenie 12.04.2018
záhrada dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 98 340,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 40 303,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
vklad v peňažnýczh ústavoch dedenie 12.04.2018 11 194,- € 0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 97 857,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 36 354,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 33 055,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007 24 398,- €
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 79 031,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 31 496,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 30 046,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (66)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/438/12/2022 19.12.2022 1 Pv 131/21/6608 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/377/10/2022 09.11.2022 1 Pv 86/22/6608 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/343/09/2022 12.10.2022 2 Pv 89/22/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/335/09/2022 19.09.2022 2 Pv 118/22/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/334/09/2022 19.09.2022 2 Pv 118/22/6608 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/338/09/2022 12.09.2022 1 Pv 15/22/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/240/07/2022 21.07.2022 2 Pv 313/20/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/222/06/2022 04.07.2022 2 Pv 82/22/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/64/02/2022 22.02.2022 2 Pv 219/21/6608 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/260/09/2021 17.09.2021 2 Pv 154/21/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/250/09/2021 02.09.2021 2 Pv 319/20/6608 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/219/07/2021 06.08.2021 1 Pv 119/20/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/160/06/2021 16.06.2021 2 Pv 21/20/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/79/04/2021 17.04.2021 2 Pv 12/20/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/39/02/2021 22.02.2021 2 Pv 311/20/6608 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/429/12/2020 30.12.2020 1 Pv 167/19/6608 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/363/10/2020 27.10.2020 2 Pv 292/19/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/258/07/2020 04.08.2020 1 Pv 224/18/6608 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/214/06/2020 25.06.2020 1 Pv 79/19/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/140/05/2020 19.05.2020 2 Pv 48/19/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/377/12/2019 23.12.2019 1 Pv 132/19/6608 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/304/10/2019 10.10.2019 2 Pv 2/18/6608 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/252/08/2019 13.08.2019 2 Pv 5/18/6608 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/200/06/2019 11.07.2019 1 Pv 86/19/6608 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/217/07/2019 11.07.2019 1 Pv 94/18/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/218/07/2019 11.07.2019 1 Pv 86/18/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/174/05/2019 03.07.2019 2 Pv 23/17/6608 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/82/04/2019 02.04.2019 1 Pv 217/18/6608 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/111/10/2018 29.10.2018 2 Pv 244/18/6608 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/06/2018 06.07.2018 1 Pv 253/17/6608 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/53/06/2018 16.06.2018 2 Pv 294/16/6608 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/14/02/2018 12.02.2018 2 Pv 254/16/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/73/12/2017 08.01.2018 1 Pv 290/17/6608 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/68/12/2017 14.12.2017 1 Pv 129/16/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/63/11/2017 09.12.2017 2 Pv 239/17/6608 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/65/11/2017 07.12.2017 2 Pv 207/16/6608 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/45/06/2017 03.07.2017 2 Pv 208/16/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/46/06/2017 29.06.2017 1 Pv 23/16/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/03/2017 20.03.2017 2 Pv 313/15/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/49/11/2016 21.11.2016 2 Pv 219/16/6608 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/10/03/2016 24.03.2016 2 Pv 278/15/6608 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/8/02/2016 03.03.2016 2 Pv 200/15/6608 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/30/07/2015 26.06.2015 2 Pv 70/15/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/36/07/2014 24.06.2014 1 Pv 74/13/6608 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/31/06/2014 29.05.2014 1 Pv 316/11/6608 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/06/2014 05.05.2014 1 Pv 127/13/6608 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/18/04/2014 28.04.2014 1 Pv 381/12/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/10/04/2014 27.03.2014 1 Pv 340/13/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/68/11/2013 07.11.2013 2 Pv 139/13/6608 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/52/08/2013 16.08.2013 2 Pv 156/13/6608 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/23/05/2013 24.05.2013 2 Pv 99/13/6608 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/21/05/2013 13.05.2013 1 Pv 74/13/6608 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/20/05/2013 25.04.2013 2 Pv 366/12/6608 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/13/04/2013 08.04.2013 2 Pv 377/12/6608 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/6/03/2013 18.03.2013 1 Pv 381/12/6608 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/01/2013 11.01.2013 2 Pv 94/12/6608 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/43/11/2012 12.11.2012 1 Pv 284/12/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/36/10/2012 25.10.2012 1 Pv 245/12/6608 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/29/07/2012 16.07.2012 2 Pv 218/12/6608 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/5/02/2012 24.02.2012 1 Pv 62/11/6608 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/158/05/2023 22.05.2023 2 Pv 307/22/6608 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/170/05/2023 03.06.2023 2 Pv 47/22/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/180/05/2023 09.06.2023 2 Pv 6/22/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/187/06/2023 15.06.2023 1 Pv 52/22/6608 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/245/07/2023 02.08.2023 1 Pv 90/22/6608 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/252/08/2023 11.08.2023 2 Pv 131/22/6608 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.