JUDr. Pavol Koreň

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Revúca.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Revúca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018 9 000,- €
záhrada dedenie 12.04.2018 165,95 €
záhrada dedenie 12.04.2018 1825,50 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI kúpa 24.07.2020 25 500,- € 25 500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - bežný účet (manželka) úspory z platu 2020 881,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na rezervu úspory z platu 2016 - 2020 10 606,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - bežný účet (môj) úspory z platu 2020 7 480,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporenie na bývanie úspory z platu 2016 - 2020 9 013,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 1999 - 2020 64 567,- € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet úspory z platu 2018 - 2020 25 000,- € -
vklad v peňažnom ústave Privat Banka, a.s. - FIX konto dlhodobé úspory z platu 1996 - 2020 29 227,66 € -
vklad v peňažnom ústave SLSP, a.s. - sporiaci účet dlhodobý (môj) úspory z platu 1996 - 2020 13 749,43 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit 10.10.2011 16 700,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro 01.03.2016 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T 01.08.2016 2 590,- €
Audi A3 Sportback 35 TFSI 24.07.2020 25 500,- €
vklad v peňažnom ústave 2020 881,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2020 10 606,- €
vklad v peňažnom ústave 2020 7 480,- €
vklad v peňažnom ústave 2016 - 2020 9 013,- €
vklad v peňažnom ústave 1999 - 2020 64 567,- €
vklad v peňažnom ústave 2018 - 2020 25 000,- €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2020 29 227, 66 €
vklad v peňažnom ústave 1996 - 2020 13 749,43 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004 99 581,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004 829,- €
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018 9 000,- €
záhrada dedenie 12.04.2018 165,95 €
záhrada dedenie 12.04.2018 1825,50 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018 120,68 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
ostatná plocha dedenie 12.04.2018 183,54 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
lesný pozemok dedenie 12.04.2018 298,65 €
orná pôda dedenie 12.04.2018 1258,25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 121 015,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 41 906,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
vklad v peňažnýczh ústavoch dedenie 12.04.2018 11 194,- € 0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha - rodinný dom dedenie 12.04.2018
záhrada dedenie 12.04.2018
záhrada dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
trvalý trávny porast dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
ostatná plocha dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
lesný pozemok dedenie 12.04.2018
orná pôda dedenie 12.04.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 98 340,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 40 303,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
vklad v peňažnýczh ústavoch dedenie 12.04.2018 11 194,- € 0
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 97 857,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 36 354,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 33 055,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007 24 398,- €
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011 16 700,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 79 031,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995 31 496,- €
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999 30 046,- €
Audi A4 OLLROAD 2.0 TDI Quatro kúpa 01.03.2016 39 700,- € 39 700,- €
VESPA PRIMAVERA 502T kúpa 01.08.2016 2 590,- € 2 590,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha - rodinný dom kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 26.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Passat 1,9 TDI Trendline kúpa 10.12.2007
VW Golf 1,2 TSI Rabit kúpa 10.10.2011
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.05.1995
vklad v peňažných ústavoch úspory z platu 01.01.1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.