Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok

Okresným prokurátorom je JUDr. Jana Mitníková.

Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 532,64 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 227,18 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 56,98 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 254,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 30,59% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Kežmarok
Michalská 2493/8A
060 01 Kežmarok
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:00
Utorok: 7:30 – 15:00
Streda: 7:30 – 15:00
Štvrtok: 7:30 – 15:00
Piatok: 7:30 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jana Mitníková okresná prokurátorka
JUDr. Ondrej Švagerko námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.