Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

Okresným prokurátorom je JUDr. Anatolij Derco.

Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 291,55 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 245,89 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 57,6 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 159,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 28,01% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Svidník
Sovietskych hrdinov 200
089 01 Svidník
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Anatolij Derco okresný prokurátor
JUDr. Alena Barabásová námestník okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.