JUDr. Alena Barabásová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Svidník.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Svidník.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 69+podiel na pozemku kúpa 23.11.2020 75.500, - eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo SUBARU OUTBACK kúpa 22.12.2020
vklad na účte sporenia sporenie 31.12.2020
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka pôžička na zakúpenie nehnuteľnosti pre JUDr. Júlia Benková 23.11.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie 29.10.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad na bežnom účte úspory z platu 31.12.2019 51.718,-eur 51.718,-eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.