Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice

Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.

Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 725,36 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 299,88 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 38,05 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 987,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 33,35% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Košice I
Mojmírova 5
041 47 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Ľuboš Kmec námestník okresného prokurátora
JUDr. Roman Sopoliga námestník okresného prokurátora
JUDr. Jozef Sonderlich okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.