Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 04147 Košice

Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.

Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov a 3145 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 685,08 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 299,88 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 38,05 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 987,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 33,35% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Košice I
Mojmírova 5
04147 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Ľuboš Kmec námestník okresného prokurátora
JUDr. Roman Sopoliga námestník okresného prokurátora
JUDr. Jozef Sonderlich okresný prokurátor
Mgr. Jana Sušková vedúca správy registratúry

Zoznam právoplatných rozhodnutí (3145)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/1/02/2012 11.01.2012 4 Pv 452/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/6/01/2012 16.01.2012 3 Pv 356/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/1/02/2012 24.01.2012 1 Pv 815/11/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/9/02/2012 24.01.2012 3 Pv 419/11/8802 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/3/02/2012 24.01.2012 1 Pv 601/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/2/01/2012 24.01.2012 4 Pv 631/11/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/5/02/2012 28.01.2012 1 Pv 699/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/4/02/2012 02.02.2012 3 Pv 1125/08/8803 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– KE/8803/3/02/2012 02.02.2012 3 Pv 425/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/7/02/2012 03.02.2012 2 Pv 490/11/8802 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/14/02/2012 06.02.2012 3 Pv 925/09/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/12/04/2012 07.02.2012 1 Pv 29/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/5/02/2012 08.02.2012 4 Pv 229/11/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/7/02/2012 10.02.2012 4 Pv 58/12/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/8/02/2012 11.02.2012 1 Pv 84/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/17/02/2012 11.02.2012 3 Pv 477/11/8802 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/23/02/2012 13.02.2012 4 Pv 730/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/24/02/2012 13.02.2012 4 Pv 658/11/8802 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/26/02/2012 13.02.2012 1 Pv 552/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/4/02/2012 14.02.2012 3 Pv 554/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/13/02/2012 20.02.2012 2 Pv 702/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/11/02/2012 20.02.2012 2 Pv 693/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/17/03/2012 21.02.2012 2 Pv 481/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/20/02/2012 22.02.2012 4 Pv 641/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/22/02/2012 23.02.2012 2 Pv 439/11/8803 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/27/02/2012 24.02.2012 4 Pv 646/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/24/02/2012 24.02.2012 2 Pv 499/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/20/03/2012 25.02.2012 4 Pv 749/11/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/29/02/2012 27.02.2012 3 Pv 596/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/31/02/2012 27.02.2012 4 Pv 759/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/33/02/2012 28.02.2012 4 Pv 528/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/30/03/2012 28.02.2012 4 Pv 294/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Katarína Roskoványi KE/8802/15/03/2012 28.02.2012 1 Pv 568/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/21/07/2012 28.02.2012 3 Pv 335/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/11/03/2012 28.02.2012 1 Pv 52/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/36/02/2012 29.02.2012 1 Pv 700/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/64/03/2012 02.03.2012 1 Pv 618/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/43/03/2012 02.03.2012 3 Pv 479/08/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/39/03/2012 03.03.2012 2 Pv 69/12/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/45/03/2012 05.03.2012 1 Pv 67/09/8803 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/47/03/2012 05.03.2012 3 Pv 273/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/34/03/2012 06.03.2012 4 Pv 587/11/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/36/03/2012 06.03.2012 1 Pv 493/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/68/02/2014 06.03.2012 2 Pv 387/11/8802 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/13/03/2012 06.03.2012 3 Pv 51/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/50/03/2012 06.03.2012 1 Pv 382/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/52/03/2012 06.03.2012 1 Pv 22/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/56/03/2012 08.03.2012 4 Pv 269/11/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/43/03/2012 09.03.2012 4 Pv 586/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/54/03/2012 10.03.2012 3 Pv 697/08/8802 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/18/04/2012 12.03.2012 2 Pv 50/12/8802 § 248 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/39/03/2012 13.03.2012 2 Pv 762/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/42/03/2012 13.03.2012 3 Pv 507/11/8803 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/35/03/2012 13.03.2012 2 Pv 592/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/89/04/2012 13.03.2012 4 Pv 767/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/34/03/2012 13.03.2012 2 Pv 564/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/49/03/2012 16.03.2012 1 Pv 440/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/35/03/2012 17.03.2012 2 Pv 238/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/94/04/2012 19.03.2012 1 Pv 63/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/9/03/2012 20.03.2012 2 Pv 91/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/65/03/2012 20.03.2012 4 Pv 823/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/55/03/2012 20.03.2012 3 Pv 780/11/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/38/03/2012 20.03.2012 2 Pv 870/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/54/03/2012 20.03.2012 1 Pv 822/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/69/03/2012 21.03.2012 4 Pv 442/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/71/03/2012 21.03.2012 3 Pv 822/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/67/05/2013 21.03.2012 4 Pv 834/11/8803 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/72/03/2012 22.03.2012 4 Pv 54/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/44/04/2012 23.03.2012 2 Pv 806/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/71/03/2012 23.03.2012 2 Pv 712/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/57/03/2012 24.03.2012 1 Pv 17/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/77/04/2012 24.03.2012 1 Pv 685/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/72/04/2012 24.03.2012 2 Pv 542/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/59/03/2012 24.03.2012 3 Pv 437/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/77/03/2012 26.03.2012 3 Pv 468/11/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/299/10/2012 26.03.2012 1 Pv 624/11/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/49/04/2012 27.03.2012 1 Pv 771/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/80/03/2012 27.03.2012 3 Pv 611/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/79/03/2012 27.03.2012 2 Pv 553/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/333/10/2012 30.03.2012 2 Pv 863/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/60/04/2012 30.03.2012 4 Pv 439/11/8802 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/73/03/2012 30.03.2012 1 Pv 224/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/62/04/2012 31.03.2012 2 Pv 551/06/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/331/10/2012 02.04.2012 4 Pv 37/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/86/04/2012 02.04.2012 4 Pv 546/11/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/88/04/2012 03.04.2012 3 Pv 567/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/90/04/2012 03.04.2012 3 Pv 87/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/92/04/2012 03.04.2012 2 Pv 418/05/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/81/04/2012 04.04.2012 4 Pv 457/11/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/95/04/2012 05.04.2012 2 Pv 18/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/96/04/2012 05.04.2012 2 Pv 58/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/67/04/2012 10.04.2012 4 Pv 701/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/97/04/2012 10.04.2012 3 Pv 211/09/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/58/04/2012 11.04.2012 1 Pv 516/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/83/04/2012 11.04.2012 3 Pv 1719/05/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/335/10/2012 16.04.2012 2 Pv 705/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/47/04/2012 17.04.2012 1 Pv 563/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/107/04/2012 17.04.2012 2 Pv 129/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/103/04/2012 17.04.2012 3 Pv 833/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/74/05/2012 17.04.2012 3 Pv 19/12/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/93/04/2012 17.04.2012 4 Pv 781/11/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/111/05/2012 17.04.2012 3 Pv 638/11/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/104/04/2012 17.04.2012 3 Pv 632/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/106/04/2012 19.04.2012 1 Pv 831/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/108/04/2012 20.04.2012 4 Pv 309/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/65/05/2012 23.04.2012 4 Pv 861/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/86/04/2012 24.04.2012 3 Pv 558/09/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/134/05/2012 24.04.2012 4 Pv 56/12/8803 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/85/04/2012 24.04.2012 3 Pv 4/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/103/05/2012 24.04.2012 1 Pv 81/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/85/04/2012 24.04.2012 2 Pv 785/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/102/05/2012 24.04.2012 4 Pv 822/10/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/75/05/2012 24.04.2012 2 Pv 550/11/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/76/05/2012 24.04.2012 2 Pv 550/11/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/58/05/2012 24.04.2012 4 Pv 685/11/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/98/04/2012 24.04.2012 1 Pv 814/11/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/100/05/2012 24.04.2012 1 Pv 639/11/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/118/04/2012 25.04.2012 3 Pv 577/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/116/04/2012 25.04.2012 3 Pv 687/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/99/05/2012 25.04.2012 1 Pv 668/11/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/135/05/2012 01.05.2012 4 Pv 23/12/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/119/05/2012 01.05.2012 2 Pv 1485/05/8803 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/102/05/2012 02.05.2012 3 Pv 82/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/101/10/2012 02.05.2012 1 Pv 278/10/8803 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/110/05/2012 04.05.2012 1 Pv 383/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/123/05/2012 04.05.2012 1 Pv 835/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/111/05/2012 04.05.2012 3 Pv 775/09/8803 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/80/05/2012 08.05.2012 2 Pv 240/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/127/05/2012 09.05.2012 2 Pv 215/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/112/05/2012 11.05.2012 3 Pv 698/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/107/05/2012 11.05.2012 1 Pv 18/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/122/06/2012 11.05.2012 2 Pv 105/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/130/05/2012 14.05.2012 4 Pv 65/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/121/05/2012 15.05.2012 3 Pv 861/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/133/05/2012 17.05.2012 1 Pv 877/11/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/132/05/2012 17.05.2012 3 Pv 368/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/128/05/2012 22.05.2012 2 Pv 869/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/122/06/2012 22.05.2012 3 Pv 814/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/134/07/2012 22.05.2012 2 Pv 1549/06/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/141/05/2012 28.05.2012 3 Pv 292/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/118/06/2012 29.05.2012 2 Pv 108/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/144/05/2012 29.05.2012 1 Pv 99/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/143/05/2012 29.05.2012 4 Pv 442/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/145/05/2012 30.05.2012 1 Pv 323/11/8803 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/136/07/2012 01.06.2012 2 Pv 70/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/150/06/2012 05.06.2012 2 Pv 716/11/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/95/06/2012 05.06.2012 4 Pv 850/11/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/153/06/2012 06.06.2012 4 Pv 81/11/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/155/06/2012 07.06.2012 1 Pv 870/10/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/154/06/2012 07.06.2012 4 Pv 42/11/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/114/06/2012 09.06.2012 1 Pv 60/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/108/04/2013 11.06.2012 1 Pv 138/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/161/06/2012 14.06.2012 1 Pv 650/10/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/139/07/2012 15.06.2012 2 Pv 106/10/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/149/07/2012 15.06.2012 4 Pv 176/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/130/07/2012 19.06.2012 1 Pv 174/09/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/117/07/2012 22.06.2012 3 Pv 44/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/158/07/2012 23.06.2012 1 Pv 688/11/8803 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/156/07/2012 23.06.2012 1 Pv 27/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/165/06/2012 27.06.2012 4 Pv 65/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/186/08/2012 28.06.2012 3 Pv 275/11/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/184/07/2012 29.06.2012 4 Pv 114/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/159/07/2012 02.07.2012 4 Pv 758/11/8802 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/162/07/2012 02.07.2012 2 Pv 185/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/105/08/2012 03.07.2012 4 Pv 67/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/170/07/2012 03.07.2012 2 Pv 331/10/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/163/07/2012 03.07.2012 1 Pv 200/12/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/148/07/2012 03.07.2012 1 Pv 744/10/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/125/09/2012 04.07.2012 4 Pv 73/12/8802 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/171/07/2012 04.07.2012 4 Pv 18/12/8803 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/131/07/2012 04.07.2012 2 Pv 59/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/133/07/2012 04.07.2012 3 Pv 199/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/168/07/2012 07.07.2012 3 Pv 318/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/126/10/2012 09.07.2012 3 Pv 453/08/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/189/08/2012 10.07.2012 2 Pv 29/09/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/191/08/2012 13.07.2012 3 Pv 230/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/164/07/2012 13.07.2012 2 Pv 229/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/167/07/2012 17.07.2012 3 Pv 224/12/8803 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/179/08/2012 17.07.2012 3 Pv 257/10/8803 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alena Mosná KE/8802/106/08/2012 17.07.2012 4 Pv 324/11/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/159/07/2012 17.07.2012 1 Pv 743/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/185/07/2012 17.07.2012 4 Pv 554/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/123/09/2012 21.07.2012 3 Pv 190/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/139/07/2012 22.07.2012 4 Pv 729/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/323/10/2012 23.07.2012 4 Pv 134/12/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/151/07/2012 24.07.2012 1 Pv 170/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/153/07/2012 24.07.2012 1 Pv 79/10/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/148/07/2012 24.07.2012 1 Pv 229/12/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/220/07/2012 24.07.2012 1 Pv 1070/09/8803 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/160/07/2012 24.07.2012 2 Pv 175/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/127/04/2014 24.07.2012 1 Pv 180/05/8802 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/154/07/2012 24.07.2012 1 Pv 56/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/168/08/2012 25.07.2012 4 Pv 471/10/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/162/07/2012 25.07.2012 4 Pv 660/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/150/07/2012 25.07.2012 2 Pv 339/11/8802 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/169/08/2012 25.07.2012 3 Pv 466/11/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/161/07/2012 25.07.2012 2 Pv 458/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/170/08/2012 25.07.2012 3 Pv 441/10/8802 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/191/07/2012 26.07.2012 3 Pv 697/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/193/07/2012 26.07.2012 4 Pv 704/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/163/07/2012 26.07.2012 3 Pv 601/11/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/192/07/2012 26.07.2012 3 Pv 21/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/194/07/2012 26.07.2012 3 Pv 251/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/175/08/2012 28.07.2012 2 Pv 194/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/199/07/2012 30.07.2012 2 Pv 560/11/8803 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/196/07/2012 30.07.2012 4 Pv 262/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/216/07/2012 31.07.2012 2 Pv 15/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/209/07/2012 31.07.2012 3 Pv 618/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/258/08/2012 31.07.2012 3 Pv 582/11/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/221/07/2012 31.07.2012 3 Pv 642/11/8803 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/213/07/2012 31.07.2012 4 Pv 468/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/207/07/2012 31.07.2012 3 Pv 149/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/182/08/2012 31.07.2012 3 Pv 367/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/219/07/2012 31.07.2012 4 Pv 393/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/202/07/2012 31.07.2012 3 Pv 140/06/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/204/07/2012 31.07.2012 3 Pv 829/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/218/07/2012 31.07.2012 4 Pv 243/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/212/07/2012 31.07.2012 2 Pv 605/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/210/07/2012 31.07.2012 4 Pv 190/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/217/07/2012 31.07.2012 1 Pv 424/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/214/07/2012 31.07.2012 4 Pv 724/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/215/07/2012 31.07.2012 2 Pv 653/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/205/07/2012 31.07.2012 4 Pv 95/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/169/08/2012 31.07.2012 4 Pv 185/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/176/08/2012 31.07.2012 1 Pv 625/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/223/08/2012 01.08.2012 3 Pv 1070/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/222/08/2012 01.08.2012 3 Pv 422/08/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/270/09/2012 02.08.2012 4 Pv 568/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/141/08/2013 03.08.2012 4 Pv 558/11/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/179/08/2012 03.08.2012 1 Pv 301/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/201/09/2012 04.08.2012 3 Pv 123/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/208/10/2012 06.08.2012 4 Pv 194/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/28/02/2013 07.08.2012 3 Pv 276/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/184/08/2012 07.08.2012 2 Pv 82/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/201/08/2012 07.08.2012 2 Pv 265/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/260/08/2012 07.08.2012 4 Pv 629/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– KE/8803/227/08/2012 09.08.2012 1 Pv 476/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/180/08/2012 10.08.2012 4 Pv 192/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/166/09/2012 11.08.2012 4 Pv 328/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/190/08/2012 11.08.2012 1 Pv 43/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/239/08/2012 14.08.2012 1 Pv 715/11/8803 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/232/02/2015 14.08.2012 3 Pv 789/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/187/08/2012 14.08.2012 2 Pv 248/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/188/08/2012 14.08.2012 4 Pv 235/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/246/08/2012 15.08.2012 3 Pv 109/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/241/08/2012 15.08.2012 3 Pv 266/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/248/08/2012 15.08.2012 2 Pv 46/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/247/08/2012 15.08.2012 3 Pv 389/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/252/08/2012 16.08.2012 4 Pv 20/12/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/256/08/2012 17.08.2012 2 Pv 400/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/254/09/2012 21.08.2012 3 Pv 247/12/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Alena Mosná KE/8802/147/10/2012 21.08.2012 3 Pv 525/10/8802 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/183/08/2012 21.08.2012 1 Pv 255/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/263/10/2012 22.08.2012 2 Pv 87/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/261/08/2012 22.08.2012 1 Pv 71/12/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/206/09/2012 24.08.2012 4 Pv 294/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/174/09/2012 24.08.2012 3 Pv 181/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/251/09/2012 28.08.2012 1 Pv 228/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/229/02/2013 28.08.2012 2 Pv 218/06/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/206/04/2014 31.08.2012 1 Pv 155/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/249/06/2013 04.09.2012 1 Pv 314/11/8803 § 226 – Neoprávnené obohatenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/200/09/2012 04.09.2012 2 Pv 509/06/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/278/09/2012 04.09.2012 2 Pv 227/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/283/09/2012 07.09.2012 4 Pv 374/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/203/09/2012 11.09.2012 2 Pv 607/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/8/01/2013 11.09.2012 1 Pv 219/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/182/01/2013 14.09.2012 1 Pv 6/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/290/11/2012 14.09.2012 2 Pv 337/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/274/10/2012 14.09.2012 2 Pv 138/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/292/10/2012 15.09.2012 2 Pv 279/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/293/09/2012 18.09.2012 2 Pv 494/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/304/10/2012 18.09.2012 1 Pv 382/12/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/225/10/2012 19.09.2012 2 Pv 298/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/285/10/2012 20.09.2012 4 Pv 449/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/199/10/2012 21.09.2012 4 Pv 288/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/198/11/2012 22.09.2012 4 Pv 295/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/288/09/2012 23.09.2012 1 Pv 263/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/289/02/2013 25.09.2012 1 Pv 349/12/8803 § 184 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/287/09/2012 25.09.2012 3 Pv 411/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/300/09/2012 26.09.2012 2 Pv 161/12/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/268/10/2012 27.09.2012 3 Pv 459/12/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/282/10/2012 28.09.2012 4 Pv 506/12/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/204/10/2012 28.09.2012 4 Pv 152/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/309/10/2012 01.10.2012 4 Pv 146/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/216/10/2012 01.10.2012 3 Pv 319/06/8802 § 250 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/219/10/2012 02.10.2012 3 Pv 352/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/185/10/2012 02.10.2012 3 Pv 31/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/295/10/2012 02.10.2012 2 Pv 166/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/305/10/2012 03.10.2012 2 Pv 659/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/294/10/2012 04.10.2012 1 Pv 753/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/306/10/2012 04.10.2012 2 Pv 387/12/8803 § 192 – Nátlak Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/222/10/2012 05.10.2012 2 Pv 384/12/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/302/10/2012 09.10.2012 3 Pv 323/12/8803 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/214/10/2012 09.10.2012 1 Pv 587/11/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/243/11/2012 09.10.2012 1 Pv 771/06/8802 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/314/10/2012 09.10.2012 3 Pv 91/12/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/320/10/2012 10.10.2012 4 Pv 826/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/318/10/2012 10.10.2012 2 Pv 622/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/319/10/2012 10.10.2012 1 Pv 409/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/316/10/2012 10.10.2012 2 Pv 620/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/317/10/2012 10.10.2012 2 Pv 621/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/232/10/2012 12.10.2012 2 Pv 353/12/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/321/10/2012 12.10.2012 1 Pv 405/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/237/10/2012 13.10.2012 3 Pv 195/12/8802 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/310/10/2012 13.10.2012 4 Pv 434/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dominika Sokolová KE/8803/224/01/2013 15.10.2012 2 Pv 911/07/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/325/10/2012 16.10.2012 2 Pv 316/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/308/10/2012 16.10.2012 4 Pv 79/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/326/10/2012 16.10.2012 3 Pv 250/10/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/254/11/2012 18.10.2012 2 Pv 218/12/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/393/11/2012 22.10.2012 4 Pv 346/12/8803 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/313/11/2012 23.10.2012 1 Pv 249/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/226/10/2012 23.10.2012 3 Pv 718/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/342/10/2012 24.10.2012 4 Pv 667/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/281/10/2012 25.10.2012 3 Pv 168/12/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/349/11/2012 25.10.2012 4 Pv 15/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/345/10/2012 25.10.2012 3 Pv 535/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/235/10/2012 26.10.2012 4 Pv 201/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/234/10/2012 26.10.2012 2 Pv 318/08/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/218/12/2012 30.10.2012 2 Pv 500/10/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/251/11/2012 30.10.2012 2 Pv 408/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/324/10/2012 30.10.2012 3 Pv 319/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/353/12/2012 30.10.2012 3 Pv 257/11/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/355/10/2012 30.10.2012 3 Pv 773/11/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/269/11/2012 01.11.2012 1 Pv 568/12/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/202/11/2012 03.11.2012 1 Pv 512/09/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/346/11/2012 06.11.2012 4 Pv 268/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/267/12/2012 06.11.2012 3 Pv 419/12/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/339/02/2013 06.11.2012 2 Pv 547/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/330/11/2012 06.11.2012 3 Pv 160/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/344/11/2012 06.11.2012 4 Pv 520/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/364/11/2012 07.11.2012 4 Pv 565/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/272/12/2012 10.11.2012 2 Pv 531/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/347/11/2012 10.11.2012 2 Pv 606/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/370/11/2012 13.11.2012 4 Pv 411/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/373/11/2012 13.11.2012 2 Pv 652/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/371/11/2012 13.11.2012 1 Pv 449/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/374/11/2012 14.11.2012 3 Pv 1003/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/351/11/2012 16.11.2012 4 Pv 223/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/358/02/2013 16.11.2012 3 Pv 323/11/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/379/11/2012 19.11.2012 3 Pv 638/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/360/11/2012 20.11.2012 4 Pv 118/12/8803 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/242/12/2012 20.11.2012 4 Pv 490/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/367/01/2013 20.11.2012 3 Pv 230/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/13/01/2013 24.11.2012 3 Pv 277/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/387/11/2012 26.11.2012 4 Pv 456/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/2/01/2013 27.11.2012 3 Pv 279/12/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/382/12/2012 27.11.2012 4 Pv 554/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/385/12/2012 01.12.2012 2 Pv 486/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/395/12/2012 01.12.2012 1 Pv 528/12/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/384/02/2013 03.12.2012 3 Pv 530/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/17/01/2013 04.12.2012 4 Pv 244/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/273/12/2012 04.12.2012 2 Pv 846/06/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/401/12/2012 06.12.2012 2 Pv 741/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/328/02/2013 07.12.2012 3 Pv 114/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/263/01/2013 07.12.2012 4 Pv 297/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/386/01/2013 07.12.2012 1 Pv 511/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/269/01/2013 11.12.2012 4 Pv 46/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/248/12/2012 14.12.2012 3 Pv 201/11/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/406/12/2012 14.12.2012 3 Pv 152/12/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/397/12/2012 15.12.2012 2 Pv 307/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/410/12/2012 17.12.2012 1 Pv 468/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/408/12/2012 17.12.2012 1 Pv 464/11/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/11/01/2013 17.12.2012 3 Pv 378/12/8802 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/337/02/2013 17.12.2012 2 Pv 539/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/1/01/2013 17.12.2012 4 Pv 116/12/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/412/12/2012 17.12.2012 1 Pv 140/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/411/12/2012 17.12.2012 4 Pv 358/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/266/12/2012 18.12.2012 3 Pv 1282/05/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/402/12/2012 21.12.2012 1 Pv 567/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/400/03/2013 21.12.2012 1 Pv 1073/09/8803 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/388/12/2012 22.12.2012 3 Pv 437/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/414/12/2012 28.12.2012 1 Pv 103/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/417/12/2012 28.12.2012 2 Pv 740/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/4/01/2013 31.12.2012 4 Pv 692/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/12/01/2013 01.01.2013 2 Pv 352/11/8802 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/31/02/2014 01.01.2013 1 Pv 777/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/409/01/2013 04.01.2013 4 Pv 742/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/3/01/2013 08.01.2013 2 Pv 742/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/142/05/2014 08.01.2013 4 Pv 679/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/403/01/2013 08.01.2013 3 Pv 660/12/8803 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/390/01/2013 10.01.2013 3 Pv 773/11/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/248/07/2014 11.01.2013 4 Pv 601/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/307/02/2013 11.01.2013 2 Pv 413/08/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/7/01/2013 14.01.2013 3 Pv 271/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/274/01/2013 15.01.2013 1 Pv 570/12/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Štefan Lipčei KE/8802/18/01/2013 16.01.2013 1 Pv 399/12/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/271/02/2013 18.01.2013 3 Pv 199/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/284/03/2015 19.01.2013 3 Pv 1/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/6/01/2013 22.01.2013 4 Pv 227/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/10/03/2013 22.01.2013 2 Pv 451/12/8802 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/14/02/2013 22.01.2013 2 Pv 406/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Štefan Lipčei KE/8802/56/03/2013 22.01.2013 3 Pv 3/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/26/02/2013 22.01.2013 4 Pv 545/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/17/02/2013 28.01.2013 3 Pv 286/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/20/01/2013 28.01.2013 1 Pv 93/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/30/02/2013 29.01.2013 4 Pv 71/12/8802 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/60/02/2014 29.01.2013 1 Pv 769/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/21/01/2013 31.01.2013 1 Pv 1054/09/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/11/02/2013 01.02.2013 3 Pv 678/11/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/18/03/2013 02.02.2013 2 Pv 644/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/10/02/2013 05.02.2013 2 Pv 613/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/12/02/2013 05.02.2013 3 Pv 464/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8802/24/02/2013 06.02.2013 3 Pv 583/12/8802 § 212 – Krádež Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/40/02/2013 08.02.2013 2 Pv 482/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/29/02/2013 08.02.2013 2 Pv 92/12/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/39/02/2013 08.02.2013 3 Pv 725/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/38/02/2013 08.02.2013 4 Pv 197/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/39/02/2013 09.02.2013 2 Pv 113/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/42/02/2013 09.02.2013 1 Pv 303/08/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/48/03/2013 12.02.2013 1 Pv 494/12/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/45/06/2013 12.02.2013 2 Pv 1517/06/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/22/02/2013 13.02.2013 4 Pv 722/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/31/11/2013 15.02.2013 4 Pv 549/12/8803 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/343/11/2013 15.02.2013 1 Pv 703/10/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/43/02/2013 16.02.2013 4 Pv 552/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/37/02/2013 18.02.2013 2 Pv 381/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/46/03/2013 19.02.2013 1 Pv 578/12/8802 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/32/02/2013 19.02.2013 2 Pv 954/06/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/60/03/2013 19.02.2013 1 Pv 739/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/228/11/2013 19.02.2013 3 Pv 299/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/35/02/2013 21.02.2013 1 Pv 804/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/42/11/2013 22.02.2013 1 Pv 822/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/67/04/2013 25.02.2013 4 Pv 389/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/74/04/2013 25.02.2013 1 Pv 221/11/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/54/05/2013 26.02.2013 2 Pv 296/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/291/03/2013 27.02.2013 2 Pv 345/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/79/04/2013 28.02.2013 3 Pv 541/12/8802 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/63/03/2013 01.03.2013 1 Pv 708/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/64/03/2013 01.03.2013 2 Pv 429/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/62/03/2013 01.03.2013 4 Pv 20/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/109/05/2013 01.03.2013 3 Pv 609/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/57/03/2013 02.03.2013 2 Pv 404/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/51/03/2013 04.03.2013 1 Pv 416/12/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/68/03/2013 04.03.2013 2 Pv 780/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/72/03/2013 05.03.2013 3 Pv 37/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/71/03/2013 05.03.2013 2 Pv 25/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/93/03/2013 05.03.2013 2 Pv 756/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/53/03/2013 08.03.2013 1 Pv 789/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/147/06/2013 11.03.2013 3 Pv 313/12/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/30/04/2013 11.03.2013 2 Pv 1058/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/78/03/2013 11.03.2013 2 Pv 98/11/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/79/03/2013 11.03.2013 1 Pv 759/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/116/05/2013 12.03.2013 2 Pv 144/12/8802 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/83/04/2013 12.03.2013 4 Pv 839/11/8802 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/85/03/2013 13.03.2013 1 Pv 206/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/83/03/2013 13.03.2013 2 Pv 660/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/71/04/2013 14.03.2013 4 Pv 525/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/90/03/2013 15.03.2013 3 Pv 309/05/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/91/03/2013 15.03.2013 4 Pv 53/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/75/04/2013 18.03.2013 2 Pv 369/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/14/04/2013 18.03.2013 3 Pv 743/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/76/05/2013 19.03.2013 3 Pv 679/11/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/60/04/2013 21.03.2013 2 Pv 536/11/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/66/04/2013 22.03.2013 2 Pv 794/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/59/04/2013 22.03.2013 2 Pv 777/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/74/04/2013 25.03.2013 2 Pv 549/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/64/04/2013 26.03.2013 2 Pv 153/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/63/04/2013 26.03.2013 2 Pv 460/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/94/05/2013 26.03.2013 1 Pv 1775/05/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/62/04/2013 26.03.2013 2 Pv 490/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/65/04/2013 27.03.2013 1 Pv 629/12/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/92/04/2013 28.03.2013 3 Pv 827/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/82/04/2013 29.03.2013 2 Pv 747/12/8803 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/81/04/2013 02.04.2013 4 Pv 571/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/96/04/2013 03.04.2013 1 Pv 144/12/8803 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/99/05/2013 03.04.2013 2 Pv 705/12/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/89/04/2013 03.04.2013 2 Pv 828/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/86/04/2013 03.04.2013 4 Pv 15/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/114/04/2013 05.04.2013 3 Pv 680/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/116/04/2013 05.04.2013 2 Pv 765/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/117/04/2013 05.04.2013 2 Pv 829/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/113/04/2013 05.04.2013 4 Pv 781/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/95/04/2013 06.04.2013 4 Pv 679/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/124/04/2013 08.04.2013 2 Pv 77/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/122/04/2013 08.04.2013 2 Pv 74/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/121/04/2013 08.04.2013 1 Pv 1332/06/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/126/04/2013 08.04.2013 2 Pv 75/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/77/04/2013 09.04.2013 4 Pv 306/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/98/04/2013 09.04.2013 4 Pv 144/13/8803 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/41/11/2013 10.04.2013 1 Pv 731/12/8803 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/132/04/2013 11.04.2013 2 Pv 70/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Michaela Semanová KE/8803/80/05/2013 12.04.2013 4 Pv 751/12/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/106/04/2013 13.04.2013 2 Pv 669/12/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/137/04/2013 15.04.2013 2 Pv 72/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/139/04/2013 15.04.2013 2 Pv 73/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/135/04/2013 15.04.2013 2 Pv 71/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/119/04/2013 16.04.2013 1 Pv 663/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/97/11/2013 16.04.2013 1 Pv 532/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/145/04/2013 16.04.2013 3 Pv 558/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/148/04/2013 17.04.2013 2 Pv 128/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/98/05/2013 19.04.2013 4 Pv 582/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/120/04/2013 20.04.2013 2 Pv 289/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/128/05/2013 22.04.2013 1 Pv 29/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Michaela Semanová KE/8803/67/04/2013 23.04.2013 3 Pv 659/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/107/05/2013 23.04.2013 3 Pv 811/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/157/04/2013 23.04.2013 2 Pv 421/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/112/05/2013 23.04.2013 2 Pv 18/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– KE/8802/96/05/2013 23.04.2013 3 Pv 704/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/106/05/2013 23.04.2013 1 Pv 52/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/103/05/2013 23.04.2013 3 Pv 482/09/8802 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/85/05/2013 24.04.2013 4 Pv 239/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/162/04/2013 25.04.2013 3 Pv 521/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/121/06/2013 26.04.2013 2 Pv 521/12/8802 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– KE/8802/111/05/2013 26.04.2013 2 Pv 782/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/90/05/2013 26.04.2013 1 Pv 797/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/61/05/2013 26.04.2013 3 Pv 38/12/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/376/11/2013 26.04.2013 1 Pv 1296/05/8803 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/134/11/2013 27.04.2013 4 Pv 102/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/120/06/2013 27.04.2013 4 Pv 517/12/8802 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/163/05/2014 30.04.2013 4 Pv 376/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/105/05/2013 30.04.2013 3 Pv 412/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/103/05/2013 04.05.2013 1 Pv 444/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/168/05/2013 07.05.2013 2 Pv 404/10/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/84/05/2013 07.05.2013 3 Pv 12/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/101/06/2013 07.05.2013 4 Pv 39/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/156/05/2013 07.05.2013 4 Pv 705/12/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/100/06/2013 08.05.2013 2 Pv 99/13/8803 § 367 – Kuplierstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/105/11/2013 10.05.2013 4 Pv 34/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/176/05/2013 13.05.2013 3 Pv 536/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/100/05/2013 14.05.2013 4 Pv 323/11/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/179/05/2013 15.05.2013 2 Pv 499/10/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/126/06/2013 17.05.2013 3 Pv 85/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/180/05/2013 17.05.2013 2 Pv 127/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/183/05/2013 17.05.2013 2 Pv 126/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/93/08/2013 18.05.2013 3 Pv 89/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– KE/8802/149/06/2013 18.05.2013 4 Pv 746/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/92/06/2013 18.05.2013 3 Pv 29/12/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/119/05/2013 20.05.2013 2 Pv 412/12/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/169/07/2013 20.05.2013 3 Pv 121/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/167/05/2013 21.05.2013 4 Pv 693/12/8803 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/123/06/2013 21.05.2013 2 Pv 98/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/153/06/2013 22.05.2013 3 Pv 456/11/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/152/06/2013 24.05.2013 3 Pv 141/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/157/07/2013 25.05.2013 1 Pv 748/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/102/06/2013 25.05.2013 1 Pv 79/13/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/171/07/2013 28.05.2013 2 Pv 211/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/125/06/2013 28.05.2013 4 Pv 750/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/185/11/2013 29.05.2013 3 Pv 27/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/193/05/2013 31.05.2013 1 Pv 120/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/187/06/2013 31.05.2013 3 Pv 138/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/151/06/2013 31.05.2013 2 Pv 659/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/139/06/2013 31.05.2013 3 Pv 333/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/165/07/2013 01.06.2013 1 Pv 56/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/191/07/2013 01.06.2013 1 Pv 84/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/370/11/2013 04.06.2013 1 Pv 76/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/214/09/2013 04.06.2013 1 Pv 55/08/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8802/104/06/2013 06.06.2013 3 Pv 245/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/108/07/2013 07.06.2013 2 Pv 648/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/202/06/2013 07.06.2013 4 Pv 105/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/203/06/2013 07.06.2013 2 Pv 381/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/192/07/2013 10.06.2013 4 Pv 745/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/177/07/2013 11.06.2013 4 Pv 712/11/8802 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/159/07/2013 11.06.2013 4 Pv 439/11/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/208/06/2013 13.06.2013 3 Pv 504/07/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/131/06/2013 14.06.2013 3 Pv 256/13/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/163/07/2013 18.06.2013 4 Pv 561/11/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/199/07/2013 18.06.2013 2 Pv 20/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/129/06/2013 18.06.2013 2 Pv 50/12/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8802/162/07/2013 18.06.2013 3 Pv 115/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/212/06/2013 18.06.2013 2 Pv 770/06/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/200/06/2013 18.06.2013 4 Pv 239/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/205/06/2013 21.06.2013 3 Pv 814/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/124/08/2013 21.06.2013 2 Pv 93/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/267/11/2013 22.06.2013 3 Pv 1182/05/8803 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/232/07/2013 24.06.2013 3 Pv 121/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/118/08/2013 24.06.2013 1 Pv 157/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/152/06/2013 27.06.2013 3 Pv 697/08/8802 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/199/08/2013 28.06.2013 1 Pv 63/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/207/07/2013 28.06.2013 3 Pv 335/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/364/11/2013 02.07.2013 4 Pv 327/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/179/08/2013 02.07.2013 4 Pv 537/10/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/211/07/2013 03.07.2013 2 Pv 180/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/175/07/2013 05.07.2013 4 Pv 809/11/8802 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/214/07/2013 08.07.2013 1 Pv 383/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/213/08/2013 08.07.2013 4 Pv 480/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/230/07/2013 10.07.2013 4 Pv 144/12/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/128/07/2013 12.07.2013 4 Pv 103/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/155/07/2013 15.07.2013 4 Pv 342/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/172/07/2013 16.07.2013 2 Pv 761/12/8802 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/222/08/2013 17.07.2013 4 Pv 347/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/238/07/2013 18.07.2013 2 Pv 499/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/212/09/2013 23.07.2013 1 Pv 286/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– KE/8802/213/09/2013 23.07.2013 4 Pv 63/12/8802 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/192/08/2013 26.07.2013 2 Pv 579/10/8802 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/233/07/2013 26.07.2013 3 Pv 207/13/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/168/08/2013 26.07.2013 4 Pv 222/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/263/08/2013 29.07.2013 2 Pv 283/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/191/08/2013 30.07.2013 3 Pv 415/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/234/08/2013 30.07.2013 4 Pv 30/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– KE/8802/189/08/2013 02.08.2013 2 Pv 199/13/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/241/08/2013 02.08.2013 4 Pv 352/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/242/08/2013 02.08.2013 3 Pv 170/13/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/262/08/2013 05.08.2013 2 Pv 322/13/8803 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/251/08/2013 05.08.2013 1 Pv 276/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/249/08/2013 05.08.2013 1 Pv 339/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/186/08/2013 06.08.2013 1 Pv 229/12/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/167/08/2013 06.08.2013 1 Pv 186/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Štefan Lipčei KE/8802/183/08/2013 06.08.2013 3 Pv 194/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/244/10/2013 06.08.2013 3 Pv 360/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/252/11/2013 08.08.2013 2 Pv 621/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/258/08/2013 12.08.2013 2 Pv 429/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/130/10/2013 12.08.2013 3 Pv 502/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/253/08/2013 12.08.2013 4 Pv 313/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/216/09/2013 14.08.2013 1 Pv 251/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/261/08/2013 16.08.2013 4 Pv 116/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/265/08/2013 19.08.2013 1 Pv 206/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/243/08/2013 19.08.2013 4 Pv 312/13/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/196/08/2013 21.08.2013 3 Pv 79/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/272/08/2013 23.08.2013 3 Pv 85/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/195/08/2013 23.08.2013 2 Pv 70/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/270/08/2013 23.08.2013 1 Pv 59/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/203/09/2013 26.08.2013 1 Pv 529/11/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/188/09/2013 27.08.2013 4 Pv 257/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/205/09/2013 27.08.2013 4 Pv 678/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/277/08/2013 27.08.2013 2 Pv 313/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/202/09/2013 28.08.2013 4 Pv 726/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/211/09/2013 31.08.2013 3 Pv 566/10/8802 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/217/10/2013 31.08.2013 4 Pv 541/10/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/279/09/2013 02.09.2013 2 Pv 271/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/269/10/2013 02.09.2013 1 Pv 708/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/207/09/2013 02.09.2013 4 Pv 198/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/281/09/2013 02.09.2013 3 Pv 779/12/8803 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/285/09/2013 03.09.2013 4 Pv 348/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– KE/8802/218/10/2013 03.09.2013 4 Pv 309/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/233/10/2013 03.09.2013 4 Pv 379/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/284/09/2013 03.09.2013 2 Pv 361/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/294/09/2013 04.09.2013 3 Pv 522/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/296/09/2013 04.09.2013 2 Pv 773/12/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8802/240/10/2013 05.09.2013 2 Pv 388/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/299/09/2013 06.09.2013 3 Pv 261/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/210/09/2013 07.09.2013 1 Pv 377/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/257/09/2013 10.09.2013 2 Pv 288/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/274/09/2013 10.09.2013 2 Pv 174/13/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/215/09/2013 10.09.2013 4 Pv 469/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/201/10/2013 10.09.2013 1 Pv 382/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/304/09/2013 11.09.2013 2 Pv 368/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/302/09/2013 11.09.2013 1 Pv 115/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/242/10/2013 13.09.2013 4 Pv 100/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/307/09/2013 16.09.2013 2 Pv 125/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/301/10/2013 16.09.2013 1 Pv 457/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/306/09/2013 16.09.2013 1 Pv 416/13/8803 § 241 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/287/09/2013 17.09.2013 3 Pv 795/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/286/10/2013 17.09.2013 1 Pv 607/12/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michaela Semanová KE/8803/309/09/2013 18.09.2013 1 Pv 397/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/311/09/2013 19.09.2013 1 Pv 86/13/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/255/12/2013 19.09.2013 1 Pv 404/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/312/09/2013 20.09.2013 2 Pv 676/12/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/223/10/2013 21.09.2013 2 Pv 742/11/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/231/10/2013 24.09.2013 3 Pv 369/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/274/12/2013 25.09.2013 4 Pv 411/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/225/10/2013 27.09.2013 2 Pv 448/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/314/09/2013 27.09.2013 4 Pv 338/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/315/09/2013 27.09.2013 1 Pv 295/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/439/12/2013 01.10.2013 4 Pv 173/10/8803 § 173 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/200/10/2013 01.10.2013 3 Pv 296/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/318/10/2013 01.10.2013 2 Pv 377/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/259/11/2013 01.10.2013 4 Pv 794/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/340/10/2013 01.10.2013 2 Pv 1216/06/8803 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/323/10/2013 03.10.2013 1 Pv 427/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/313/11/2013 04.10.2013 4 Pv 103/13/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/230/10/2013 04.10.2013 3 Pv 182/12/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/250/11/2013 07.10.2013 3 Pv 671/11/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/322/10/2013 07.10.2013 4 Pv 469/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/317/12/2013 07.10.2013 3 Pv 28/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/229/10/2013 08.10.2013 4 Pv 486/12/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/232/10/2013 08.10.2013 2 Pv 785/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/440/12/2013 08.10.2013 4 Pv 173/10/8803 § 173 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/355/11/2013 08.10.2013 2 Pv 248/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/319/10/2013 12.10.2013 1 Pv 1108/09/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/334/10/2013 14.10.2013 2 Pv 587/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/222/11/2013 16.10.2013 4 Pv 497/11/8802 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/335/10/2013 16.10.2013 1 Pv 807/10/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/336/10/2013 17.10.2013 2 Pv 496/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/328/11/2013 19.10.2013 3 Pv 499/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/327/10/2013 22.10.2013 4 Pv 493/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/329/11/2013 22.10.2013 2 Pv 245/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/346/10/2013 24.10.2013 2 Pv 417/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/344/10/2013 24.10.2013 4 Pv 154/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/342/10/2013 24.10.2013 2 Pv 292/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/249/11/2013 25.10.2013 3 Pv 328/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/350/10/2013 31.10.2013 3 Pv 586/12/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Albína Grandelisová KE/8802/244/10/2013 31.10.2013 1 Pv 625/08/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/226/11/2013 05.11.2013 1 Pv 312/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/22/01/2014 05.11.2013 4 Pv 718/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/257/11/2013 05.11.2013 3 Pv 406/13/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/325/12/2013 08.11.2013 2 Pv 78/13/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/348/12/2013 09.11.2013 4 Pv 132/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/356/11/2013 11.11.2013 1 Pv 259/11/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/360/11/2013 11.11.2013 4 Pv 825/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/198/01/2014 11.11.2013 3 Pv 15/09/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/357/11/2013 11.11.2013 1 Pv 246/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/266/11/2013 11.11.2013 3 Pv 280/13/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/278/12/2013 12.11.2013 2 Pv 273/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/377/11/2013 13.11.2013 1 Pv 1296/05/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/373/11/2013 13.11.2013 3 Pv 161/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/374/11/2013 13.11.2013 4 Pv 442/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/261/11/2013 14.11.2013 3 Pv 676/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/378/11/2013 14.11.2013 1 Pv 1296/05/8803 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/389/11/2013 15.11.2013 2 Pv 187/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/24/02/2014 15.11.2013 3 Pv 268/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/273/12/2013 16.11.2013 2 Pv 1185/07/8802 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/358/11/2013 18.11.2013 1 Pv 432/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/359/02/2014 19.11.2013 3 Pv 90/11/8803 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/354/12/2013 22.11.2013 1 Pv 225/13/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/272/12/2013 25.11.2013 3 Pv 483/10/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/248/12/2013 26.11.2013 4 Pv 413/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/383/11/2013 28.11.2013 3 Pv 424/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/390/11/2013 29.11.2013 3 Pv 340/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/54/02/2014 29.11.2013 3 Pv 50/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/282/12/2013 03.12.2013 4 Pv 437/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/372/01/2014 03.12.2013 1 Pv 664/11/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/29/01/2014 03.12.2013 1 Pv 211/05/8803 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/245/03/2014 03.12.2013 1 Pv 751/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/394/12/2013 04.12.2013 3 Pv 510/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/395/12/2013 04.12.2013 1 Pv 378/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/400/12/2013 05.12.2013 2 Pv 673/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/405/12/2013 06.12.2013 3 Pv 637/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/408/12/2013 06.12.2013 1 Pv 669/10/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/382/12/2013 06.12.2013 4 Pv 360/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/415/12/2013 09.12.2013 3 Pv 279/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/270/12/2013 09.12.2013 3 Pv 545/12/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/419/12/2013 09.12.2013 4 Pv 759/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/423/12/2013 09.12.2013 4 Pv 570/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/427/12/2013 09.12.2013 3 Pv 168/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/411/12/2013 09.12.2013 2 Pv 152/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/421/12/2013 09.12.2013 4 Pv 146/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/425/12/2013 10.12.2013 4 Pv 635/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/349/02/2014 10.12.2013 1 Pv 1070/09/8803 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/268/12/2013 10.12.2013 1 Pv 498/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/21/01/2014 10.12.2013 4 Pv 509/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/256/12/2013 10.12.2013 1 Pv 568/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/428/01/2014 10.12.2013 2 Pv 91/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/285/05/2015 10.12.2013 1 Pv 395/12/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/431/12/2013 12.12.2013 1 Pv 852/12/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/433/12/2013 13.12.2013 4 Pv 98/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/5/01/2014 13.12.2013 4 Pv 384/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/403/12/2013 16.12.2013 2 Pv 652/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/396/01/2014 17.12.2013 2 Pv 691/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/443/12/2013 17.12.2013 1 Pv 594/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– KE/8802/27/02/2014 18.12.2013 4 Pv 606/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Štefan Lipčei KE/8802/276/01/2014 20.12.2013 2 Pv 544/13/8802 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/399/12/2013 21.12.2013 4 Pv 534/13/8803 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/7/01/2014 23.12.2013 1 Pv 270/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/3/01/2014 24.12.2013 3 Pv 44/11/8802 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/50/02/2014 24.12.2013 2 Pv 86/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/410/01/2014 24.12.2013 2 Pv 19/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
JUDr. Róbert Šotik KE/8803/436/01/2014 24.12.2013 3 Pv 316/13/8803 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/387/01/2014 24.12.2013 4 Pv 664/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/407/01/2014 27.12.2013 2 Pv 620/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/10/01/2014 27.12.2013 2 Pv 330/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/435/01/2014 28.12.2013 2 Pv 659/13/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/444/12/2013 30.12.2013 4 Pv 512/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/438/01/2014 30.12.2013 3 Pv 429/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/445/12/2013 30.12.2013 4 Pv 638/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/447/12/2013 30.12.2013 1 Pv 450/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/404/01/2014 30.12.2013 3 Pv 732/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/446/12/2013 30.12.2013 2 Pv 674/13/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– KE/8802/26/02/2014 31.12.2013 3 Pv 616/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/11/01/2014 04.01.2014 4 Pv 754/11/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/7/01/2014 08.01.2014 3 Pv 498/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/36/02/2014 08.01.2014 1 Pv 612/13/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/281/01/2014 08.01.2014 3 Pv 51/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/1/01/2014 08.01.2014 2 Pv 314/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Eva Bernátová KE/8803/417/01/2014 08.01.2014 2 Pv 808/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/430/02/2014 08.01.2014 4 Pv 132/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/6/01/2014 10.01.2014 1 Pv 410/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/25/02/2014 11.01.2014 1 Pv 489/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Vladimír Stanko KE/8802/17/03/2014 11.01.2014 4 Pv 576/13/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/441/02/2014 13.01.2014 1 Pv 685/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/56/02/2014 14.01.2014 3 Pv 664/13/8802 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/14/01/2014 15.01.2014 1 Pv 700/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/18/01/2014 17.01.2014 3 Pv 643/12/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/20/01/2014 20.01.2014 4 Pv 523/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/23/02/2014 21.01.2014 3 Pv 246/12/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/46/02/2014 21.01.2014 1 Pv 638/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/57/02/2014 21.01.2014 1 Pv 632/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/27/01/2014 21.01.2014 1 Pv 683/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/32/01/2014 23.01.2014 1 Pv 658/13/8803 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/4/02/2014 24.01.2014 2 Pv 704/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/9/01/2014 24.01.2014 3 Pv 621/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Štefan Lipčei KE/8802/18/01/2014 27.01.2014 2 Pv 540/13/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/78/02/2014 27.01.2014 2 Pv 292/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/125/02/2014 27.01.2014 2 Pv 469/13/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/42/01/2014 28.01.2014 2 Pv 490/12/8803 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/37/01/2014 28.01.2014 3 Pv 98/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/213/03/2014 30.01.2014 1 Pv 822/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/24/02/2014 31.01.2014 3 Pv 698/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/9/02/2014 31.01.2014 2 Pv 758/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/74/02/2014 31.01.2014 3 Pv 548/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/25/02/2014 03.02.2014 1 Pv 568/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/13/02/2014 03.02.2014 3 Pv 462/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/14/02/2014 04.02.2014 2 Pv 629/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/48/02/2014 05.02.2014 1 Pv 581/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/46/02/2014 05.02.2014 3 Pv 642/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/51/02/2014 05.02.2014 2 Pv 463/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/33/02/2014 06.02.2014 1 Pv 443/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Lucia Bačová KE/8803/67/02/2014 06.02.2014 2 Pv 471/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/80/03/2014 07.02.2014 2 Pv 549/13/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– KE/8802/94/03/2014 07.02.2014 3 Pv 653/08/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– KE/8802/75/03/2014 10.02.2014 3 Pv 482/13/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/63/02/2014 10.02.2014 2 Pv 481/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/64/02/2014 10.02.2014 1 Pv 118/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/36/02/2014 11.02.2014 1 Pv 5/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/73/03/2014 11.02.2014 3 Pv 466/12/8802 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/70/02/2014 11.02.2014 2 Pv 395/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/280/02/2014 11.02.2014 1 Pv 127/13/8802 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/35/02/2014 12.02.2014 2 Pv 387/11/8802 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/63/02/2014 14.02.2014 3 Pv 608/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/43/02/2014 14.02.2014 3 Pv 19/13/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/7/03/2014 14.02.2014 4 Pv 857/11/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/54/03/2014 14.02.2014 1 Pv 224/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Kurcinová KE/8802/72/03/2014 15.02.2014 4 Pv 460/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/53/02/2014 17.02.2014 1 Pv 531/11/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/62/02/2014 17.02.2014 2 Pv 220/13/8802 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/66/02/2014 17.02.2014 3 Pv 437/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/12/03/2014 17.02.2014 2 Pv 758/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/19/02/2014 18.02.2014 1 Pv 641/13/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/57/02/2014 18.02.2014 4 Pv 743/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/58/02/2014 18.02.2014 2 Pv 637/13/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/81/02/2014 18.02.2014 4 Pv 58/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/81/03/2014 18.02.2014 2 Pv 125/12/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/48/02/2014 19.02.2014 2 Pv 400/13/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/96/02/2014 20.02.2014 1 Pv 172/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/104/03/2014 20.02.2014 4 Pv 451/10/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/89/02/2014 20.02.2014 4 Pv 834/11/8803 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/58/02/2014 21.02.2014 4 Pv 436/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/312/10/2014 21.02.2014 2 Pv 503/13/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/113/02/2014 21.02.2014 4 Pv 580/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Lucia Bačová KE/8803/121/02/2014 24.02.2014 3 Pv 776/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/118/02/2014 24.02.2014 3 Pv 731/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/77/03/2014 25.02.2014 4 Pv 528/13/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/120/02/2014 25.02.2014 4 Pv 763/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/74/03/2014 27.02.2014 3 Pv 241/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/65/02/2014 28.02.2014 2 Pv 915/05/8802 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– KE/8802/79/03/2014 01.03.2014 4 Pv 43/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/131/03/2014 03.03.2014 4 Pv 218/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/43/03/2014 04.03.2014 3 Pv 669/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/69/03/2014 04.03.2014 1 Pv 777/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/104/03/2014 04.03.2014 2 Pv 603/13/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Pavol Zeleňák KE/8803/116/07/2014 04.03.2014 1 Pv 71/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/84/03/2014 04.03.2014 4 Pv 559/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– KE/8802/110/03/2014 05.03.2014 3 Pv 680/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/85/03/2014 05.03.2014 4 Pv 10/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/51/03/2014 05.03.2014 2 Pv 33/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Kamil Lehotský KE/8803/102/04/2014 06.03.2014 3 Pv 370/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/107/03/2014 07.03.2014 3 Pv 659/11/8802 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/97/03/2014 08.03.2014 4 Pv 587/13/8802 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/203/03/2014 12.03.2014 3 Pv 724/12/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/77/03/2014 13.03.2014 2 Pv 232/07/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/45/03/2014 15.03.2014 3 Pv 19/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/89/03/2014 17.03.2014 3 Pv 612/13/8802 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/86/03/2014 17.03.2014 3 Pv 78/14/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/108/03/2014 17.03.2014 2 Pv 309/12/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/132/03/2014 18.03.2014 4 Pv 78/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/224/03/2014 18.03.2014 1 Pv 62/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/227/03/2014 18.03.2014 3 Pv 133/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/118/04/2014 18.03.2014 1 Pv 769/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/182/04/2014 18.03.2014 2 Pv 805/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8803/402/06/2014 18.03.2014 1 Pv 242/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/225/03/2014 18.03.2014 4 Pv 732/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/221/05/2014 21.03.2014 2 Pv 592/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/102/03/2014 21.03.2014 4 Pv 76/12/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/136/05/2014 22.03.2014 4 Pv 703/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/298/05/2014 22.03.2014 3 Pv 326/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/115/04/2014 24.03.2014 4 Pv 497/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/116/04/2014 25.03.2014 4 Pv 498/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/121/04/2014 25.03.2014 3 Pv 730/11/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/218/05/2014 25.03.2014 3 Pv 783/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/210/03/2014 25.03.2014 2 Pv 103/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/196/06/2014 29.03.2014 1 Pv 628/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/122/04/2014 31.03.2014 1 Pv 542/13/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/243/04/2014 31.03.2014 2 Pv 31/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/140/05/2014 31.03.2014 3 Pv 425/13/8802 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/242/04/2014 31.03.2014 4 Pv 726/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/205/04/2014 01.04.2014 4 Pv 64/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/211/04/2014 01.04.2014 2 Pv 791/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/235/04/2014 04.04.2014 3 Pv 107/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/114/04/2014 04.04.2014 1 Pv 19/14/8802 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
– KE/8802/138/05/2014 04.04.2014 2 Pv 702/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/106/04/2014 08.04.2014 4 Pv 22/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/125/04/2014 08.04.2014 4 Pv 626/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Jaroslav Krak KE/8803/250/04/2014 08.04.2014 4 Pv 83/10/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/223/04/2014 08.04.2014 2 Pv 102/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/112/04/2014 08.04.2014 3 Pv 396/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/153/05/2014 08.04.2014 3 Pv 737/13/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/231/04/2014 08.04.2014 4 Pv 815/11/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/257/04/2014 10.04.2014 2 Pv 427/13/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Csaba Thuróczy KE/8803/30/05/2014 11.04.2014 2 Pv 492/11/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
– KE/8802/154/05/2014 11.04.2014 3 Pv 708/13/8802 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/147/05/2014 12.04.2014 3 Pv 522/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/134/05/2014 12.04.2014 3 Pv 756/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/410/02/2015 14.04.2014 2 Pv 709/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/145/05/2014 15.04.2014 3 Pv 204/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/129/05/2014 15.04.2014 4 Pv 367/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/240/05/2014 15.04.2014 3 Pv 344/12/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/265/04/2014 16.04.2014 3 Pv 776/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/167/06/2014 21.04.2014 3 Pv 264/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/130/04/2014 22.04.2014 1 Pv 290/12/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/251/04/2014 22.04.2014 1 Pv 9/14/8803 § 256 – Poškodzovanie veriteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/135/05/2014 23.04.2014 4 Pv 41/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Filičko KE/8802/144/05/2014 28.04.2014 1 Pv 308/12/8802 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/278/04/2014 30.04.2014 1 Pv 738/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/267/05/2014 02.05.2014 4 Pv 111/10/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/120/05/2014 03.05.2014 1 Pv 77/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboslav Hudák KE/8802/181/06/2014 03.05.2014 1 Pv 1059/09/8802 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/264/05/2014 05.05.2014 1 Pv 824/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/280/05/2014 06.05.2014 2 Pv 724/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/270/05/2014 06.05.2014 2 Pv 730/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/269/05/2014 06.05.2014 3 Pv 164/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/279/05/2014 06.05.2014 2 Pv 190/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/158/05/2014 06.05.2014 2 Pv 607/12/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/170/06/2014 09.05.2014 2 Pv 674/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/281/05/2014 09.05.2014 4 Pv 764/13/8803 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/276/05/2014 10.05.2014 1 Pv 384/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/149/05/2014 10.05.2014 4 Pv 461/11/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/133/06/2014 10.05.2014 1 Pv 246/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/272/05/2014 11.05.2014 4 Pv 289/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– KE/8802/172/06/2014 12.05.2014 3 Pv 632/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/157/05/2014 13.05.2014 2 Pv 597/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/268/05/2014 13.05.2014 3 Pv 685/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Kurcinová KE/8802/166/06/2014 16.05.2014 4 Pv 331/12/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/292/05/2014 20.05.2014 4 Pv 281/13/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/185/06/2014 20.05.2014 4 Pv 679/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/201/06/2014 20.05.2014 1 Pv 576/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/263/05/2014 20.05.2014 3 Pv 163/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Daniel Rozložník KE/8803/273/05/2014 21.05.2014 4 Pv 783/12/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/293/05/2014 21.05.2014 2 Pv 622/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/137/06/2014 23.05.2014 4 Pv 122/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/303/05/2014 23.05.2014 2 Pv 1084/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/274/06/2014 24.05.2014 1 Pv 583/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/284/05/2014 24.05.2014 4 Pv 186/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Koščo KE/8802/194/06/2014 24.05.2014 2 Pv 586/13/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/357/06/2014 26.05.2014 2 Pv 1143/09/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/308/06/2014 26.05.2014 2 Pv 1143/09/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/352/06/2014 26.05.2014 3 Pv 758/12/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Lucia Bačová KE/8803/317/06/2014 27.05.2014 3 Pv 178/14/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/311/05/2014 27.05.2014 2 Pv 203/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/229/07/2014 27.05.2014 2 Pv 410/10/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– KE/8802/195/06/2014 27.05.2014 1 Pv 18/14/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8802/113/06/2014 27.05.2014 3 Pv 124/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/161/05/2014 27.05.2014 3 Pv 210/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/289/06/2014 27.05.2014 2 Pv 70/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/288/08/2014 30.05.2014 4 Pv 63/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/169/06/2014 30.05.2014 2 Pv 53/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/290/06/2014 31.05.2014 1 Pv 186/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/305/06/2014 03.06.2014 2 Pv 801/13/8803 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/179/06/2014 03.06.2014 4 Pv 47/14/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/321/06/2014 04.06.2014 3 Pv 239/11/8803 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/212/07/2014 04.06.2014 3 Pv 120/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Miloš Svat KE/8803/327/06/2014 05.06.2014 4 Pv 551/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/320/06/2014 05.06.2014 3 Pv 239/11/8803 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/325/10/2014 05.06.2014 2 Pv 822/12/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/326/06/2014 05.06.2014 1 Pv 903/08/8803 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/330/06/2014 06.06.2014 2 Pv 56/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/332/06/2014 06.06.2014 1 Pv 56/14/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/286/06/2014 09.06.2014 4 Pv 801/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Kurcinová KE/8802/232/07/2014 09.06.2014 1 Pv 475/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/318/06/2014 09.06.2014 3 Pv 175/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/222/07/2014 10.06.2014 3 Pv 400/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/306/06/2014 10.06.2014 1 Pv 175/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/333/06/2014 10.06.2014 1 Pv 443/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/176/06/2014 10.06.2014 4 Pv 376/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/335/06/2014 10.06.2014 3 Pv 269/13/8803 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/271/07/2014 10.06.2014 4 Pv 289/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/343/06/2014 12.06.2014 2 Pv 737/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– KE/8802/208/07/2014 12.06.2014 4 Pv 412/13/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/345/06/2014 13.06.2014 3 Pv 1099/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 7 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1c (§ 11/1c) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/203/06/2014 13.06.2014 1 Pv 196/14/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/346/06/2014 13.06.2014 3 Pv 1099/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/342/06/2014 13.06.2014 3 Pv 1099/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/344/06/2014 13.06.2014 3 Pv 1099/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/349/06/2014 13.06.2014 3 Pv 704/13/8803 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/319/06/2014 13.06.2014 4 Pv 370/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Rečo KE/8803/324/10/2014 16.06.2014 4 Pv 69/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Jurko KE/8803/374/07/2014 16.06.2014 1 Pv 639/11/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/204/06/2014 16.06.2014 1 Pv 750/13/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/227/07/2014 17.06.2014 1 Pv 435/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/316/07/2014 17.06.2014 1 Pv 243/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/210/07/2014 17.06.2014 4 Pv 730/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/207/07/2014 17.06.2014 1 Pv 126/13/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/350/06/2014 17.06.2014 1 Pv 335/07/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/304/06/2014 17.06.2014 1 Pv 198/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/362/06/2014 20.06.2014 1 Pv 292/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Dušan Čislák KE/8803/329/07/2014 20.06.2014 2 Pv 171/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/361/06/2014 20.06.2014 1 Pv 292/13/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/214/07/2014 21.06.2014 1 Pv 217/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/218/07/2014 22.06.2014 3 Pv 282/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/216/07/2014 24.06.2014 3 Pv 148/13/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Lucia Bačová KE/8803/275/08/2014 24.06.2014 2 Pv 20/11/8803 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/369/06/2014 26.06.2014 3 Pv 1100/09/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/184/07/2014 27.06.2014 3 Pv 195/12/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/175/07/2014 28.06.2014 3 Pv 55/12/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Roman Sopoliga KE/8802/220/07/2014 30.06.2014 4 Pv 371/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– KE/8802/261/08/2014 03.07.2014 2 Pv 675/13/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Dagmar Vargová KE/8802/251/07/2014 04.07.2014 3 Pv 132/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/315/10/2014 04.07.2014 1 Pv 668/12/8802 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Stela Vasiľová KE/8803/364/07/2014 04.07.2014 1 Pv 166/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/371/07/2014 04.07.2014 2 Pv 1126/08/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/360/07/2014 05.07.2014 1 Pv 133/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/242/07/2014 05.07.2014 4 Pv 451/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/230/07/2014 05.07.2014 4 Pv 60/11/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/411/02/2015 07.07.2014 4 Pv 132/14/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/326/10/2014 08.07.2014 3 Pv 220/08/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Peter Jurko KE/8803/376/07/2014 11.07.2014 3 Pv 818/07/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
– KE/8802/264/08/2014 11.07.2014 1 Pv 617/13/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/265/08/2014 11.07.2014 1 Pv 53/14/8802 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Zuzana Kurcinová KE/8802/234/07/2014 11.07.2014 2 Pv 264/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– KE/8802/294/09/2014 14.07.2014 1 Pv 273/14/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Rajnič, PhD. KE/8802/213/07/2014 14.07.2014 4 Pv 44/14/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/378/07/2014 15.07.2014 1 Pv 458/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Nina Bidovská KE/8802/224/07/2014 15.07.2014 4 Pv 108/14/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/236/07/2014 15.07.2014 3 Pv 260/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Slavomír Juhász KE/8802/160/08/2014 15.07.2014 2 Pv 509/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Gabriela Andrásiová KE/8803/380/07/2014 16.07.2014 2 Pv 649/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/250/07/2014 18.07.2014 1 Pv 287/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/372/07/2014 19.07.2014 2 Pv 451/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/407/08/2014 22.07.2014 3 Pv 43/14/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Jozef Sonderlich KE/8803/403/08/2014 22.07.2014 2 Pv 655/13/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/373/08/2014 22.07.2014 2 Pv 563/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Patrícia Ivanová KE/8803/370/08/2014 22.07.2014 4 Pv 73/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/270/08/2014 22.07.2014 1 Pv 329/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/240/07/2014 22.07.2014 1 Pv 396/13/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/256/08/2014 22.07.2014 4 Pv 272/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Karol Hajduček KE/8802/319/10/2014 25.07.2014 1 Pv 112/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Jozef Stanko KE/8802/187/07/2014 29.07.2014 1 Pv 528/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Stanislav Pollák KE/8802/364/11/2014 29.07.2014 3 Pv 352/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Ľuboš Kmec KE/8802/273/08/2014 29.07.2014 2 Pv 189/14/8802 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Zuzana Pramuková KE/8803/394/07/2014 29.07.2014 2 Pv 62/14/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Andrej Šaro KE/8803/399/07/2014 30.07.2014 1 Pv 99/14/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Igor Tokár KE/8803/401/07/2014 31.07.2014 2 Pv 583/13/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.