JUDr. Róbert Šotik

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice I.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt č. 14, skladový priestor a garážové státie kúpa 29.06.2012 88.300 € 88.300 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil kúpa 23.10.2020 23.000 € 23.000 €
zariadenie bytu dar 2020 11.000 € 11.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory príjmy zo závislej činnosti 31.12.2023 18.000 € 18.000 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt č. 14, skladový priestor a garážové státie kúpa 29.06.2012 88.300 € 88.300 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil kúpa 23.10.2020 23.000 € 23.000 €
zariadenie bytu dar 2020 11.000 € 11.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory príjmy zo závislej činnosti 31.12.2022 9.500 € 9.500 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavba/rodinný dom výstavba 01.08.1999
pozemok/záhrada kúpa 20.03.1998
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok dar 01.12.2002
pozemok dar 01.12.2002
pozemok dar 01.12.2002
pozemok dar 01.12.2002
pozemok/ostat.plochy dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/zast. plochy dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok/orná pôda dar 01.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave sporenie 31.12.2012
motorové vozidlo kúpa 21.09.2011
motorové vozidlo kúpa 19.07.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavba/rodinný dom výstavba 01.08.1999
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
pozemok/ostat. plochy dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/zast.plochy dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/orná pôda dar 06.12.2002
pozemok/záhrada kúpa 20.03.1998
pozemok dar 06.12.2002
pozemok dar 06.12.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave sporenie 31.12.2011
motorové vozidlo kúpa 21.09.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (31)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/802/11/2023 22.11.2023 2 Pv 407/23/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/657/09/2023 22.09.2023 2 Pv 217/19/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/580/08/2023 08.08.2023 1 Pv 55/23/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/281/04/2023 23.05.2023 2 Pv 567/22/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/436/01/2014 (rtf, 47 KB) 24.12.2013 3 Pv 316/13/8803 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/390/11/2013 (rtf, 48 KB) 29.11.2013 3 Pv 340/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/249/08/2013 (rtf, 47 KB) 05.08.2013 1 Pv 339/13/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/106/04/2013 (rtf, 49 KB) 13.04.2013 2 Pv 669/12/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/98/04/2013 (rtf, 45 KB) 09.04.2013 4 Pv 144/13/8803 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/68/03/2013 (rtf, 42 KB) 04.03.2013 2 Pv 780/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/355/10/2012 (rtf, 42 KB) 30.10.2012 3 Pv 773/11/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/324/10/2012 (rtf, 46 KB) 30.10.2012 3 Pv 319/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/313/11/2012 (rtf, 46 KB) 23.10.2012 1 Pv 249/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/164/07/2012 (rtf, 207 KB) 13.07.2012 2 Pv 229/12/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/128/05/2012 (rtf, 208 KB) 22.05.2012 2 Pv 869/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/121/05/2012 (rtf, 207 KB) 15.05.2012 3 Pv 861/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/98/04/2012 (rtf, 207 KB) 24.04.2012 1 Pv 814/11/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/55/03/2012 (rtf, 207 KB) 20.03.2012 3 Pv 780/11/8803 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/921/12/2023 16.01.2024 1 Pv 8/22/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/877/12/2023 21.12.2023 1 Pv 494/22/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/207/02/2024 28.02.2024 2 Pv 198/23/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/240/03/2024 26.03.2024 3 Pv 187/23/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/389/05/2024 (pdf, 89 KB) 21.05.2024 1 Pv 539/22/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/240/03/2024 (pdf, 89 KB) 26.03.2024 3 Pv 187/23/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/207/02/2024 (pdf, 123 KB) 28.02.2024 2 Pv 198/23/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/921/12/2023 (pdf, 92 KB) 16.01.2024 1 Pv 8/22/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/877/12/2023 (pdf, 115 KB) 21.12.2023 1 Pv 494/22/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/802/11/2023 (pdf, 114 KB) 22.11.2023 2 Pv 407/23/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/657/09/2023 (pdf, 94 KB) 22.09.2023 2 Pv 217/19/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/580/08/2023 (pdf, 119 KB) 08.08.2023 1 Pv 55/23/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/281/04/2023 (pdf, 95 KB) 23.05.2023 2 Pv 567/22/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.