Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 5 právoplatných uznesení a 17 zmienok v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
  Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 45 právoplatných uznesení a 19 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Juraj Oravec.
  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1706 právoplatných uznesení a 4 zmienky v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

  Okresným prokurátorom je JUDr. Tibor Síleš.
  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 949 právoplatných uznesení a 11 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Galanta Hlavná ulica 987/25, 924 29 Galanta

  Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1275 právoplatných uznesení a 6 zmienok v novinách.
1 – 5 z celkovo 5 prokuratúr (50 ms)