Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

Okresným prokurátorom je JUDr. Tibor Síleš.

Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 890,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 309,0 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 45,74 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 826,71 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 35,43% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Trenčín
Bernolákova 2
912 50 Trenčín
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Rastislav Habáň námestník okresného prokurátora
JUDr. Tibor Síleš okresný prokurátor
Mgr. Pavel Štefan námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.