JUDr. Tibor Síleš

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002 100.000 Sk
rodinný dom stavba 23.12.2005 41400 Eur
garáž stavba 23.12.2005 12420 Eur
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014 900 Eur
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014 8000 Eur
byt so zariadením v Trenčíne kúpna zmluva 09.09.2022 92000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 7000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 7000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.07.2019 21200 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bankovom účte Tatrabanka funkčný plat; 31.12.2022 18620,- 18620,-
investičný účet v Tatrabanke sporenie z platu 31.12.2022 9488,- 9488
podielový fond v banke sporenie z platu 31.12.2021 4110,- 4110,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002 100.000 Sk
rodinný dom stavba 23.12.2005 41400 Eur
garáž stavba 23.12.2005 12420 Eur
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014 900 Eur
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014 8000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 10000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 8000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.07.2019 21200 15000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bežnom účte funkčný plat; 31.12.2020 39857 39857
investičný účet v banke sporenie z platu 14.02.2019 10000 10650
podielový fond v banke sporenie z platu 31.12.2021 29400 50.590
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002 100.000 Sk
rodinný dom stavba 23.12.2005 41400 Eur
garáž stavba 23.12.2005 12420 Eur
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014 900 Eur
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014 8000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 6000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 6000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.07.2019 21200 15000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bežnom účte funkčný plat; 31.12.2020 20113 20113
investičný účet v banke sporenie z platu 14.02.2019 10000 10374
podielový fond v banke sporenie z platu 31.12.2020 17000 19337
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002 100.000 Sk
rodinný dom stavba 23.12.2005 41400 Eur
garáž stavba 23.12.2005 12420 Eur
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014 900 Eur
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014 8000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 8000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 10000
úspory na bežnom účte funkčný plat 31.12.2019 10938 10938
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.07.2019 21200 20000
investičný účet v banka sporenie z platu 14.02.2019 10000 10000
podielový fond v banke sporenie z platu 31.12.2019 8200 9203
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 8000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 7000
úspory na bežnom účte funkčný plat 31.12.2018 17500 17500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 8000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 10000
peňažné prostriedky v banke úspory z platu 31.12.2017 15000 15000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012 23000 9000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015 15529 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.06.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.09.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 24.09.2015
hypotekárny úver 15.06.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
orná pôda kúpna zmluva 13.10.2014
záhrada kúpna zmluva 03.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 23.12.2005
garáž stavba 23.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.02.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada 857 m2 kúpna zmluva 22.03.2002
rodinný dom stavba 10.11.2005
garáž stavba 10.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 17.08.2007
osobné motorové vozidlo kúpna cena 10.11.2009
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (22)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/13/03/2015 19.02.2015 Pv 508/13/3301 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/10/02/2015 09.02.2015 Pv 458/14/3301 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/41/09/2014 24.08.2014 Pv 156/13/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/37/09/2014 02.09.2014 Pv 307/09/3301 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/38/08/2014 08.08.2014 Pv 443/13/3301 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/32/07/2014 17.07.2014 Pv 422/13/3301 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/21/07/2014 17.06.2014 Pv 530/13/3301 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/8/03/2014 10.03.2014 Pv 61/14/3301 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/1/02/2014 23.02.2014 Pv 349/13/3301 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/22/09/2013 20.09.2013 Pv 153/12/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/102/02/2023 03.02.2023 1 Pv 230/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/14/07/2013 29.06.2013 Pv 72/13/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/11/06/2013 29.05.2013 Pv 23/12/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/20/08/2012 23.07.2012 Pv 555/11/3301 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/19/09/2012 20.07.2012 Pv 153/12/3301 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/559/07/2022 21.07.2022 2 Pv 615/20/3309 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/558/07/2022 30.01.2023 1 Pv 625/20/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/7/07/2012 03.07.2012 Pv 4/11/3301 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/4/03/2012 05.03.2012 Pv 23/12/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/854/12/2021 31.12.2021 2 Pv 506/21/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/829/12/2021 24.12.2021 2 Pv 677/20/3309 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/82/03/2021 30.03.2021 2 Pv 195/20/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.