Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

    Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov, 9 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

    Okresným prokurátorom je JUDr. Tibor Síleš.
    Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1014 právoplatných uznesení a 11 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (13 ms)