JUDr. Marek Čižmár

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26,- €
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99 175,- €
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992 1.990,- €
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99 821,60 € ; 988,35 €
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008 58.089,35 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008 pozemok pod bytovým domom kúpený s bytom
Zastavá plocha a nádvorie Kúpna zmluva V-296/2019 zo dňa 19.03.2019 - 342/19 19.03.2019 43.884,- €
Ostatná plocha Kúpna zmluva, Rozohodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy V-1765/2020 zo dňa 21.10.2020 21.10.2020 3.950,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007 19.043,35 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 3.317,74 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 110,25 €
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2020 4.745,81 €
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2020 1.581,13 €
Peniaze úspory z platu - sporenie dcéra 31.12.2020 4.336,- €
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2020 230,87 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 8.308,09 €
Peniaze čerpanie splátkového úveru 31.12.2020 44.796,13 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o splátkovom úvere 25.09.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26,- €
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99 175,- €
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992 1.990,- €
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99 821,60 € ; 988,35 €
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008 58.089,35 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008 pozemok pod bytovým domom kúpený s bytom
Orná pôda Kúpna zmluva V-296/2019 zo dňa 19.03.2019 - 342/19 19.03.2019 43.884,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007 19.043,35 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 7.128,70 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 7.714,92 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 110,25 €
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2018 4.379,97 €
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2018 30.548,59 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007 573.700,- Sk
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 7.324,51
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 23.455,67
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 109,95
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2018 4.303,53
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2018 24.460,77
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007 573.700,- Sk
Peniaze úspory z platu 31.12.2017 3.430,70
Peniaze úspory z platu 31.12.2017 22.797,44
Peniaze úspory z platu 31.12.2017 108,18
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2017 1.734,59
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2017 18.393,44
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007 573.700,- Sk
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 5.659,88
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 14.348,14
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 108,18
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2016 1.651,08
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2016 12.330,84
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu - manželka 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98, PKV 1-218, ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda D 934/1990 pol. 2/1991, PKV 204, ROEP čj. 105/99, Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/1992
Orná pôda, vodné plochy Z 255/1998, D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218, ROEP č.j. 105/99, Z 1064/99
Byt Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva V 181/08 zo dňa 28.2.2008-182/08 28.02.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA kúpna zmluva 16.07.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.