Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18, 064 01 Stará Ľubovňa

Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Čižmár.

Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 707 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 285,23 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 222,88 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 45,72 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 146,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 26,94% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 18
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marek Čižmár okresný prokurátor
JUDr. Monika Pánisová námestníčka okresného prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (707)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.