JUDr. Peter Dana

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 11.05.2006
Zastavané plochy a nádvoria Dar 11.05.2006
Byt Kúpa 03.12.2003
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 01.04.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 10.05.2019 17 025,-eur 17 025,-eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 17.08.2015
Bezúčelový splátkový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou č. 5416035391 04.01.2017
Bezúčelový spotrebný úver 07.12.2018
Bezúčelový nezabezpečený úver 09.06.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Dar, vytvorenie priestoru-obytná izba Z-15547/19 11.05.2006 0, dar, vytvorenie priestoru 14 000,-eur 89 100,-eur
Zastavané plochy a nádvoria Dar 11.05.2006 0, dar bez rozlíšenia s obvyklou cenou bytu určenou podľa grafu vývoja cien na trhu nehnuteľností
Byt Kúpa 03.12.2003 755 160,-Sk
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 01.04.2005 uhradené v cene bytu bez rozlíšenia v rámci zmluvy na zhotovenie bytu 10/2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 10.05.2019 17 025,-eur 17 025,-eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 17.08.2015
Bezúčelový splátkový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou č. 5416035391 04.01.2017
Bezúčelový spotrebný úver 07.12.2018
Bezúčelový spotrebný úver 05.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.