Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava

Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Drgoňová.

Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 850,73 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 253,36 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 48,91 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1693,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 51,18% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bratislava V
Prokofievova 4
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Eva Drgoňová okresný prokurátor
JUDr. Viktor Laifer námestník okresného prokurátora
Mgr. Jarmila Poráziková námestníčka okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.