JUDr. Ing. Timotej Baďo

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt dar 16.02.2015 100000
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015 Sám o sebe nemá žiadnu cenu. Vždy sa prevádza spolu s bytom.
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 40
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 76
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 17
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 435d xDrive leasingová zmluva 20.12.2021 27000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu v priebehu predchádzajúcich rokov 63000
virtuálna mena kúpa v priebehu predchádzajúcich rokov 5600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zmluva 20.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt dar 16.02.2015 100000
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015 Sám o sebe nemá žiadnu cenu. Vždy sa prevádza spolu s bytom.
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 40
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 76
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 17
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
BMW 435d xDrive leasingová zmluva 20.12.2021
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu, výnosy z vkladov, publikačná činnosť v priebehu predchádzajúcich rokov 51000
virtuálna mena 5600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zmluva 20.12.2021
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Publikačná činnosť 375,62
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt dar 16.02.2015 100000
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015 Sám o sebe nemá žiadnu cenu. Vždy sa prevádza spolu s bytom.
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 40
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 76
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 17
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu, výnosy z vkladov, publikačná činnosť v priebehu predchádzajúcich rokov 52000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Publikačná činnosť 140,05 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt dar 16.02.2015 100000
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015 Sám o sebe nemá žiadnu cenu. Vždy sa prevádza spolu s bytom.
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 40
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 76
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015 17
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu, výnosy z vkladov, dary od rodičov v priebehu predchádzajúcich rokov 39000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 16.02.2015
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu, výnosy z vkladov, dary od rodičov v priebehu predchádzajúcich rokov cca 24 500 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 16.02.2015
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Zastavané plochy a nádvoria dar 16.02.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky na bežnom účte úspory z platu, výnosy z vkladov, dary od rodičov v priebehu predchádzajúcich rokov
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.