Okresná prokuratúra Skalica Ružová 2, 909 01 Skalica

Okresným prokurátorom je JUDr. Oľga Bakičová.

Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 326,91 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 253,15 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 43,32 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 177,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 28,64% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Skalica
Ružová 2
909 01 Skalica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Oľga Bakičová okresná prokurátorka
JUDr. Ing. Timotej Baďo poverený výkonom funkcie námestníka okresnej prokurátorky

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.