Mgr. Andrea De Carlo

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom, byt kúpna zmluva 15.10.2010 55000 55000
bytový dom, byt kúpna zmluva 22.05.1998 424 424
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.10.2010 0 0
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.11.2002 0 0
byt dedičské konanie 08.04.2016 0 46000
garáž dedičské konanie 08.04.2016 0 4000
garáž dedičské konanie 08.04.2016 0 4000
záhrada dedičské konanie 08.04.2016 0 4037
zastavavaná plocha kúpna zmluva 15.10.2010 0 0
zastavaná plocha kúpna zmluva 22.05.1998 0 0
zastavaná plocha dedičské konanie 08.04.2016 0 340
zastavaná plocha dedičské konanie 08.04.2016 0 340
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v SLSP, a.s. úspory zo mzdy 2011 - 2020 21.270 21.270
motorové vozidlo kúpna zmluva 14.06.2019 29.100 29.100
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom, byt kúpna zmluva 15.10.2010 55000 55000
bytový dom, byt kúpna zmluva 22.05.1998 424 424
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.10.2010 0 0
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.11.2002 0 0
byt dedičské konanie 08.04.2016 0 46000
garáž dedičské konanie 08.04.2016 0 4000
garáž dedičské konanie 08.04.2016 0 4000
záhrada dedičské konanie 08.04.2016 0 4037
zastavavaná plocha kúpna zmluva 15.10.2010 0 0
zastavaná plocha kúpna zmluva 22.05.1998 0 0
zastavaná plocha dedičské konanie 08.04.2016 0 340
zastavaná plocha dedičské konanie 08.04.2016 0 340
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v SLSP, a.s. úspory zo mzdy 2011 - 2019 17.090 17.090 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 14.06.2019 29.100 29.100
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.09.2010
hypotekárny úver 24.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom, byt kúpna zmluva 15.10.2010
bytový dom, byt kúpna zmluva 22.05.1998
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.10.2010
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.11.2002
byt dedičské konanie 08.04.2016
garáž dedičské konanie 08.04.2016
garáž dedičské konanie 08.04.2016
záhrada dedičské konanie 08.04.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v SLSP, a.s. úspory zo mzdy 2011 - 2018 33.700 € 33.700 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.09.2010
hypotekárny úver 24.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.