Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

Krajským prokurátorom je JUDr. Tomáš Balogh.

Na prokuratúre evidujeme 26 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov a 103 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 31,23 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 119,51 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,56 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 34,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 70,07% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Žilina
Moyzesova 20
011 04 Žilina
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 14:30
Utorok: 7:00 – 14:30
Streda: 7:00 – 14:30
Štvrtok: 7:00 – 14:30
Piatok: 7:00 – 14:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Tomáš Balogh krajský prokurátor
JUDr. Jaroslav Kocúr námestník krajského prokurátora pre trestný úsek
Mgr. Viera Kubalová námestníčka krajského prokurátora pre netrený úsek
JUDr. Jozef Vrabec vedúci medzinárodného oddelenia
JUDr. Martin Kokles poverený výkonom funkcie vedúceho prokurátora oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom
JUDr. Juraj Čižmárik vedúci netrestného oddelenia
Mgr. Andrea De Carlo vedúca organizačného a personálneho oddelenia
Ing. Janka Tretinová vedúca oddelenia vnútornej správy
Ing. Boris Hanulík vedúci oddelenia informatiky
Ing. Zuzana Březinová vedúca správy registratúry
Anna Vajciková vedúca referátu utajovaných skutočností

Zoznam právoplatných rozhodnutí (103)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Janka Kováčová ZA/5500/1/02/2012 23.02.2012 Kv 47/11/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/2/02/2013 16.02.2013 Kv 56/10/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/3/09/2013 17.09.2013 Kv 12/12/5500 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/2/02/2014 14.02.2014 Kv 10/13/5500 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/3/05/2014 23.04.2014 Kv 23/13/5500 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/6/05/2014 07.05.2014 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/7/05/2014 07.05.2014 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/4/05/2014 07.05.2014 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/5/05/2014 10.05.2014 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/1/02/2015 14.02.2015 Kv 9/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/2/03/2015 09.03.2015 Kv 11/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/3/03/2015 14.03.2015 Kv 13/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/4/04/2015 23.03.2015 Kv 14/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/6/05/2015 28.04.2015 Kv 20/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/7/05/2015 01.05.2015 Kv 21/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/10/05/2015 02.05.2015 Kv 24/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/9/05/2015 04.05.2015 Kv 25/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/8/05/2015 05.05.2015 Kv 23/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/5/05/2015 09.05.2015 Kv 19/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/12/06/2015 23.05.2015 Kv 32/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/11/06/2015 02.06.2015 Kv 15/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/14/07/2015 16.06.2015 Kv 36/15/5500 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/13/08/2015 29.06.2015 Kv 37/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/15/07/2015 15.07.2015 Kv 34/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/19/08/2015 21.08.2015 Kv 41/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/21/08/2015 25.08.2015 Kv 47/15/5500 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/20/07/2015 29.08.2015 Kv 43/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/18/07/2015 29.08.2015 Kv 38/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/22/08/2015 01.09.2015 Kv 48/15/5500 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/23/08/2015 11.09.2015 Kv 50/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/16/09/2015 15.09.2015 Kv 53/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/17/09/2015 18.09.2015 Kv 54/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/24/10/2015 13.10.2015 Kv 60/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/25/10/2015 13.10.2015 Kv 27/15/5500 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/26/10/2015 26.10.2015 Kv 57/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/27/10/2015 30.10.2015 Kv 67/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/28/11/2015 04.12.2015 Kv 63/15/5500 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/29/12/2015 15.12.2015 Kv 12/12/5500 § 367 – Kuplierstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/30/12/2015 15.12.2015 Kv 12/12/5500 § 367 – Kuplierstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/32/12/2015 18.12.2015 Kv 12/12/5500 § 367 – Kuplierstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/33/12/2015 18.12.2015 Kv 44/15/5500 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/31/12/2015 18.12.2015 Kv 12/12/5500 § 367 – Kuplierstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/1/01/2016 26.01.2016 Kv 74/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/2/01/2016 05.02.2016 Kv 72/15/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/3/02/2016 13.02.2016 Kv 26/15/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/4/02/2016 27.02.2016 Kv 9/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/5/03/2016 15.03.2016 Kv 23/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/6/03/2016 08.04.2016 Kv 27/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/7/04/2016 15.04.2016 Kv 31/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/8/05/2016 31.05.2016 Kv 35/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/11/06/2016 03.06.2016 Kv 38/16/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/9/06/2016 07.06.2016 Kv 37/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/47/09/2016 17.09.2016 Kv 66/15/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/61/09/2016 07.10.2016 Kv 69/16/5500 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/62/09/2016 08.10.2016 Kv 40/16/5500 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/73/10/2016 18.10.2016 Kv 8/12/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/81/10/2016 01.11.2016 Kv 66/15/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/84/10/2016 04.11.2016 Kv 8/12/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/94/11/2016 06.12.2016 Kv 8/12/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/97/11/2016 06.12.2016 Kv 82/16/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/4/01/2017 24.01.2017 Kv 80/16/5500 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/7/05/2017 23.05.2017 Kv 26/17/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/9/07/2017 21.07.2017 Kv 33/15/5500 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/10/08/2017 29.08.2017 Kv 42/17/5500 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/11/10/2017 24.10.2017 Kv 55/17/5500 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– ZA/5500/12/12/2017 18.12.2017 Kv 7/17/5500 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/15/01/2018 06.02.2018 Kv 25/14/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/17/02/2018 13.02.2018 Kv 25/14/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/16/02/2018 20.02.2018 Kv 25/14/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/18/03/2018 13.03.2018 Kv 20/17/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/19/03/2018 27.03.2018 Kv 33/15/5500 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/21/04/2018 01.05.2018 Kv 25/14/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/20/04/2018 01.05.2018 Kv 20/17/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Milan Cisarik ZA/5500/22/05/2018 22.05.2018 Kv 25/14/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/23/06/2018 14.07.2018 Kv 33/15/5500 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/25/07/2018 27.07.2018 Kv 11/16/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/22/02/2019 07.02.2019 Kv 41/18/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/24/01/2019 13.02.2019 Kv 13/18/5500 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Pikora ZA/5500/44/03/2019 07.03.2019 Kv 2/16/5500 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/60/03/2019 04.04.2019 Kv 61/17/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/57/03/2019 04.05.2019 Kv 12/18/5500 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/76/04/2019 16.05.2019 Kv 25/19/5500 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/108/01/2020 29.01.2020 Kv 9/20/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/374/03/2020 20.03.2020 Kv 9/20/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Marian Ukrop ZA/5500/353/03/2020 21.03.2020 Kv 54/19/5500 § 186 – Vydieračský únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Marian Ukrop ZA/5500/700/05/2020 26.05.2020 2 Kv 41/19/5500 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Daniel Mikuláš ZA/5500/90/05/2019 28.05.2020 2 Kv 10/19/5500 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/608/05/2020 29.05.2020 Kv 43/19/5500 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Martin Kokles ZA/5500/935/07/2020 17.07.2020 2 Kv 42/19/5500 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/997/07/2020 08.08.2020 2 Kv 21/19/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus ZA/5500/996/07/2020 08.08.2020 2 Kv 21/19/5500 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Ingrid Šamajová ZA/5500/857/07/2020 11.08.2020 Kv 14/18/5500 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Mgr. Daniel Mikuláš ZA/5500/169/02/2021 18.02.2021 Kv 2/21/5500 § 176 – Neoprávnené zaobchádzanie s iátkami s anabolickým alebo iným rmonálnym účinkom Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Marian Ukrop ZA/5500/448/04/2021 13.04.2021 Kv 1/21/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Daniel Mikuláš ZA/5500/558/05/2021 18.05.2021 Kv 7/21/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Marian Ukrop ZA/5500/1321/11/2021 11.11.2021 Kv 18/21/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Jozef Vrabec ZA/5500/1440/11/2021 02.12.2021 Kv 27/21/5500 § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Mgr. Alexander Feník ZA/5500/70/01/2022 19.01.2022 Kv 21/18/5500 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Martin Kokles ZA/5500/460/05/2022 12.05.2022 2 Kv 15/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Martin Kokles ZA/5500/459/05/2022 12.05.2022 2 Kv 16/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ivana Dudíková ZA/5500/618/06/2023 12.06.2023 2 Kv 4/22/5500 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Mgr. Marian Ukrop ZA/5500/725/06/2023 14.07.2023 2 Kv 3/20/5500 § 327 – Marenie úlohy verejným činitei’om Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Mgr. Alexandra Mesiarkinová ZA/5500/734/06/2023 17.07.2023 Kv 24/22/5500 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.