Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

Krajským prokurátorom je JUDr. Tomáš Balogh.

Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 30,09 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 119,51 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,56 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 34,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 70,07% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Žilina
Moyzesova 20
011 04 Žilina
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 14:30
Utorok: 7:00 – 14:30
Streda: 7:00 – 14:30
Štvrtok: 7:00 – 14:30
Piatok: 7:00 – 14:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Tomáš Balogh krajský prokurátor
Mgr. Viera Kubalová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Jaroslav Kocúr námestník krajského prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.