JUDr. Vratko Demjanovič

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-30 56 000
garáž darovacia zmluva 2011-04-05 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 2019-09-26 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 2014-10-03 75000 75 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-30 56 000
garáž darovacia zmluva 2011-04-05 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 2019-09-26 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 2014-10-03 60 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-30 56 000
garáž darovacia zmluva 2011-04-05 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 2019-09-26 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 2014-10-03 57 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-30 56 000
garáž darovacia zmluva 2011-04-05 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 2019-09-26 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 2014-10-03 54 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-30 56 000
garáž darovacia zmluva 2011-04-05 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
ostatná plocha dedičstvo 2019-09-26 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 2019-09-26 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 2019-09-26 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 2014-10-03 34 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 2014-10-03 25 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 2014-10-03 25 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 2014-10-03 30000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-08-11 16350 19200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 2014-10-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 2014-10-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-05-16
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž kúpna zmluva 2003-12-23
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha kúpna zmluva 2001-05-16
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2003-12-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-05-16
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž kúpna zmluva 2003-12-23
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha kúpna zmluva 2001-05-16
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2003-12-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-05-16
byt kúpna zmluva 2011-03-30
garáž kúpna zmluva 2003-12-23
garáž darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2011-03-30
zastavaná plocha kúpna zmluva 2001-05-16
zastavaná plocha darovacia zmluva 2011-04-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2003-12-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (90)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/02/2017 2017-02-17 3 Pv 455/16/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/09/2016 2016-09-19 Pv 470/14/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/08/2016 2016-09-03 Pv 295/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2016 2016-05-24 1 Pv 479/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/02/2016 2016-02-16 1 Pv 276/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/12/02/2016 2016-02-16 3 Pv 455/15/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/05/2015 (rtf, 44 KB) 2015-04-28 1 Pv 416/10/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/181/01/2015 (rtf, 41 KB) 2015-01-07 2 Pv 490/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/169/12/2014 (rtf, 41 KB) 2014-11-22 3 Pv 340/13/6606 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/138/11/2014 (rtf, 142 KB) 2014-10-14 2 Pv 211/11/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/127/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-09-23 1 Pv 89/13/6606 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/119/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-09-17 3 Pv 443/12/6606 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/09/2014 (rtf, 43 KB) 2014-09-02 3 Pv 285/14/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/116/09/2014 (rtf, 56 KB) 2014-09-03 3 Pv 45/13/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/111/09/2014 (rtf, 44 KB) 2014-08-15 1 Pv 380/13/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/73/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-08 1 Pv 415/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/56/06/2014 (rtf, 42 KB) 2014-05-05 1 Pv 348/12/6606 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/04/2014 (rtf, 44 KB) 2014-04-15 1 Pv 577/13/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/49/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-17 3 Pv 13/13/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/04/2014 (rtf, 59 KB) 2014-04-14 3 Pv 13/13/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/03/2023 2023-04-12 1 Pv 110/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/218/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-12-21 1 Pv 457/13/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/180/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-10-29 2 Pv 490/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/174/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-25 3 Pv 340/13/6606 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/146/08/2013 (rtf, 42 KB) 2013-08-13 1 Pv 89/13/6606 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/08/2013 (rtf, 41 KB) 2013-07-16 2 Pv 253/12/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/116/08/2013 (rtf, 43 KB) 2013-07-24 3 Pv 59/10/6606 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/108/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-02 2 Pv 758/11/6606 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/82/07/2013 (rtf, 53 KB) 2013-06-17 1 Pv 3/13/6606 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/72/06/2013 (rtf, 50 KB) 2013-06-07 2 Pv 276/12/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/05/2013 (rtf, 42 KB) 2013-04-23 3 Pv 401/11/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/04/2013 (rtf, 44 KB) 2013-04-03 1 Pv 348/12/6606 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/11/2022 2022-12-28 2 Pv 3/19/6606 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/11/2022 2022-12-03 2 Pv 284/22/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/156/01/2013 (rtf, 47 KB) 2012-12-28 3 Pv 322/12/6606 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/136/11/2012 (rtf, 43 KB) 2012-11-06 1 Pv 410/12/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/08/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-07 3 Pv 364/12/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/68/06/2012 (rtf, 204 KB) 2012-06-24 2 Pv 253/12/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/60/06/2012 (rtf, 202 KB) 2012-05-28 1 Pv 733/11/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/06/2012 (rtf, 204 KB) 2012-06-07 2 Pv 758/11/6606 § 283 – Porušovanie autorského práva Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/23/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-03-10 3 Pv 401/11/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2022 2022-01-29 3 Pv 372/21/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2021 2021-07-24 3 Pv 305/19/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/46/06/2021 2021-08-09 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/06/2021 2021-07-27 2 Pv 179/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/05/2021 2021-06-08 3 Pv 427/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/30/04/2021 2021-05-05 1 Pv 377/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/05/2020 2020-05-29 1 Pv 109/20/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/04/2020 2020-05-11 2 Pv 396/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/03/2020 2020-06-02 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/01/2020 2020-02-14 1 Pv 385/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2020 2020-01-23 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/12/2019 2019-12-30 1 Pv 203/18/6606 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/84/11/2019 2019-12-09 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/09/2019 2019-10-10 2 Pv 191/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/09/2019 2019-09-17 2 Pv 118/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/09/2019 2019-10-17 2 Pv 69/19/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/59/07/2019 2019-09-05 3 Pv 220/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/06/2019 2019-06-21 3 Pv 109/19/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/04/2019 2019-04-23 3 Pv 326/16/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/128/06/2018 2018-06-24 1 Pv 160/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/03/2023 (pdf, 91 KB) 2023-04-12 1 Pv 110/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/11/2022 (pdf, 94 KB) 2022-12-28 2 Pv 3/19/6606 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/11/2022 (pdf, 102 KB) 2022-12-03 2 Pv 284/22/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2022 (pdf, 94 KB) 2022-01-29 3 Pv 372/21/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2021 (pdf, 103 KB) 2021-07-24 3 Pv 305/19/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/46/06/2021 (pdf, 85 KB) 2021-08-09 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/06/2021 (pdf, 84 KB) 2021-07-27 2 Pv 179/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/05/2021 (pdf, 100 KB) 2021-06-08 3 Pv 427/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/30/04/2021 (pdf, 94 KB) 2021-05-05 1 Pv 377/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/05/2020 (pdf, 86 KB) 2020-05-29 1 Pv 109/20/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/04/2020 (pdf, 84 KB) 2020-05-11 2 Pv 396/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/03/2020 (pdf, 94 KB) 2020-06-02 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/01/2020 (pdf, 84 KB) 2020-02-14 1 Pv 385/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2020 (pdf, 84 KB) 2020-01-23 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/12/2019 (pdf, 96 KB) 2019-12-30 1 Pv 203/18/6606 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/84/11/2019 (pdf, 84 KB) 2019-12-09 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/09/2019 (pdf, 89 KB) 2019-10-10 2 Pv 191/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/09/2019 (pdf, 92 KB) 2019-09-17 2 Pv 118/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/09/2019 (pdf, 90 KB) 2019-10-17 2 Pv 69/19/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/59/07/2019 (pdf, 88 KB) 2019-09-05 3 Pv 220/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/06/2019 (pdf, 96 KB) 2019-06-21 3 Pv 109/19/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/04/2019 (pdf, 88 KB) 2019-04-23 3 Pv 326/16/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/128/06/2018 (pdf, 86 KB) 2018-06-24 1 Pv 160/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/02/2017 (pdf, 96 KB) 2017-02-17 3 Pv 455/16/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/09/2016 (pdf, 84 KB) 2016-09-19 Pv 470/14/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/08/2016 (pdf, 90 KB) 2016-09-03 Pv 295/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2016 (pdf, 86 KB) 2016-05-24 1 Pv 479/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/02/2016 (pdf, 84 KB) 2016-02-16 1 Pv 276/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/12/02/2016 (pdf, 106 KB) 2016-02-16 3 Pv 455/15/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.