JUDr. Vratko Demjanovič

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 30.03.2011 56 000
garáž darovacia zmluva 05.04.2011 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 26.09.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 03.10.2014 75000 75 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 30.03.2011 56 000
garáž darovacia zmluva 05.04.2011 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 26.09.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 03.10.2014 60 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 30.03.2011 56 000
garáž darovacia zmluva 05.04.2011 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 26.09.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 03.10.2014 57 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 30.03.2011 56 000
garáž darovacia zmluva 05.04.2011 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 26.09.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 03.10.2014 54 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 30.03.2011 56 000
garáž darovacia zmluva 05.04.2011 10 000
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
ostatná plocha dedičstvo 26.09.2019 66 500
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
budova obchodu a služieb dedičstvo 26.09.2019 66 500
trvalý trávny porast dedičstvo 26.09.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti a úspory 03.10.2014 34 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 03.10.2014 25 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 03.10.2014 25 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16 350 19 200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 03.10.2014 30000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.08.2016 16350 19200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 03.10.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľnosti 03.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 16.05.2001
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž kúpna zmluva 23.12.2003
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 16.05.2001
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 23.12.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 16.05.2001
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž kúpna zmluva 23.12.2003
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 16.05.2001
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 23.12.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 16.05.2001
byt kúpna zmluva 30.03.2011
garáž kúpna zmluva 23.12.2003
garáž darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 30.03.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 16.05.2001
zastavaná plocha darovacia zmluva 05.04.2011
zastavaná plocha kúpna zmluva 23.12.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (90)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/02/2017 17.02.2017 3 Pv 455/16/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/09/2016 19.09.2016 Pv 470/14/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/08/2016 03.09.2016 Pv 295/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2016 24.05.2016 1 Pv 479/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/02/2016 16.02.2016 1 Pv 276/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/12/02/2016 16.02.2016 3 Pv 455/15/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/05/2015 (rtf, 44 KB) 28.04.2015 1 Pv 416/10/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/181/01/2015 (rtf, 41 KB) 07.01.2015 2 Pv 490/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/169/12/2014 (rtf, 41 KB) 22.11.2014 3 Pv 340/13/6606 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/138/11/2014 (rtf, 142 KB) 14.10.2014 2 Pv 211/11/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/127/10/2014 (rtf, 41 KB) 23.09.2014 1 Pv 89/13/6606 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/119/10/2014 (rtf, 41 KB) 17.09.2014 3 Pv 443/12/6606 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/09/2014 (rtf, 43 KB) 02.09.2014 3 Pv 285/14/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/116/09/2014 (rtf, 56 KB) 03.09.2014 3 Pv 45/13/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/111/09/2014 (rtf, 44 KB) 15.08.2014 1 Pv 380/13/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/73/07/2014 (rtf, 48 KB) 08.07.2014 1 Pv 415/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/56/06/2014 (rtf, 42 KB) 05.05.2014 1 Pv 348/12/6606 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/04/2014 (rtf, 44 KB) 15.04.2014 1 Pv 577/13/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/49/04/2014 (rtf, 46 KB) 17.04.2014 3 Pv 13/13/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/04/2014 (rtf, 59 KB) 14.04.2014 3 Pv 13/13/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/03/2023 12.04.2023 1 Pv 110/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/218/12/2013 (rtf, 46 KB) 21.12.2013 1 Pv 457/13/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/180/11/2013 (rtf, 43 KB) 29.10.2013 2 Pv 490/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/174/11/2013 (rtf, 45 KB) 25.10.2013 3 Pv 340/13/6606 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/146/08/2013 (rtf, 42 KB) 13.08.2013 1 Pv 89/13/6606 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/08/2013 (rtf, 41 KB) 16.07.2013 2 Pv 253/12/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/116/08/2013 (rtf, 43 KB) 24.07.2013 3 Pv 59/10/6606 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/108/07/2013 (rtf, 44 KB) 02.07.2013 2 Pv 758/11/6606 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/82/07/2013 (rtf, 53 KB) 17.06.2013 1 Pv 3/13/6606 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/72/06/2013 (rtf, 50 KB) 07.06.2013 2 Pv 276/12/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/05/2013 (rtf, 42 KB) 23.04.2013 3 Pv 401/11/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/04/2013 (rtf, 44 KB) 03.04.2013 1 Pv 348/12/6606 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/11/2022 28.12.2022 2 Pv 3/19/6606 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/11/2022 03.12.2022 2 Pv 284/22/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/156/01/2013 (rtf, 47 KB) 28.12.2012 3 Pv 322/12/6606 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/136/11/2012 (rtf, 43 KB) 06.11.2012 1 Pv 410/12/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/08/2012 (rtf, 45 KB) 07.08.2012 3 Pv 364/12/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/68/06/2012 (rtf, 204 KB) 24.06.2012 2 Pv 253/12/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/60/06/2012 (rtf, 202 KB) 28.05.2012 1 Pv 733/11/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/45/06/2012 (rtf, 204 KB) 07.06.2012 2 Pv 758/11/6606 § 283 – Porušovanie autorského práva Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/23/03/2012 (rtf, 204 KB) 10.03.2012 3 Pv 401/11/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2022 29.01.2022 3 Pv 372/21/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2021 24.07.2021 3 Pv 305/19/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/46/06/2021 09.08.2021 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/06/2021 27.07.2021 2 Pv 179/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/05/2021 08.06.2021 3 Pv 427/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/30/04/2021 05.05.2021 1 Pv 377/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/05/2020 29.05.2020 1 Pv 109/20/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/04/2020 11.05.2020 2 Pv 396/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/03/2020 02.06.2020 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/01/2020 14.02.2020 1 Pv 385/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2020 23.01.2020 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/12/2019 30.12.2019 1 Pv 203/18/6606 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/84/11/2019 09.12.2019 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/09/2019 10.10.2019 2 Pv 191/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/09/2019 17.09.2019 2 Pv 118/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/09/2019 17.10.2019 2 Pv 69/19/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/59/07/2019 05.09.2019 3 Pv 220/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/06/2019 21.06.2019 3 Pv 109/19/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/04/2019 23.04.2019 3 Pv 326/16/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/128/06/2018 24.06.2018 1 Pv 160/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/03/2023 (pdf, 91 KB) 12.04.2023 1 Pv 110/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/11/2022 (pdf, 94 KB) 28.12.2022 2 Pv 3/19/6606 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/11/2022 (pdf, 102 KB) 03.12.2022 2 Pv 284/22/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2022 (pdf, 94 KB) 29.01.2022 3 Pv 372/21/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2021 (pdf, 103 KB) 24.07.2021 3 Pv 305/19/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/46/06/2021 (pdf, 85 KB) 09.08.2021 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/44/06/2021 (pdf, 84 KB) 27.07.2021 2 Pv 179/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/05/2021 (pdf, 100 KB) 08.06.2021 3 Pv 427/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/30/04/2021 (pdf, 94 KB) 05.05.2021 1 Pv 377/20/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/05/2020 (pdf, 86 KB) 29.05.2020 1 Pv 109/20/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/04/2020 (pdf, 84 KB) 11.05.2020 2 Pv 396/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/03/2020 (pdf, 94 KB) 02.06.2020 1 Pv 244/19/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/01/2020 (pdf, 84 KB) 14.02.2020 1 Pv 385/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2020 (pdf, 84 KB) 23.01.2020 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/12/2019 (pdf, 96 KB) 30.12.2019 1 Pv 203/18/6606 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/84/11/2019 (pdf, 84 KB) 09.12.2019 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/09/2019 (pdf, 89 KB) 10.10.2019 2 Pv 191/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/09/2019 (pdf, 92 KB) 17.09.2019 2 Pv 118/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/09/2019 (pdf, 90 KB) 17.10.2019 2 Pv 69/19/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/59/07/2019 (pdf, 88 KB) 05.09.2019 3 Pv 220/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/06/2019 (pdf, 96 KB) 21.06.2019 3 Pv 109/19/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/04/2019 (pdf, 88 KB) 23.04.2019 3 Pv 326/16/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/128/06/2018 (pdf, 86 KB) 24.06.2018 1 Pv 160/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/39/02/2017 (pdf, 96 KB) 17.02.2017 3 Pv 455/16/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/09/2016 (pdf, 84 KB) 19.09.2016 Pv 470/14/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/08/2016 (pdf, 90 KB) 03.09.2016 Pv 295/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2016 (pdf, 86 KB) 24.05.2016 1 Pv 479/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/17/02/2016 (pdf, 84 KB) 16.02.2016 1 Pv 276/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/12/02/2016 (pdf, 106 KB) 16.02.2016 3 Pv 455/15/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.