JUDr. Oľga Bakičová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresná prokurátorka na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie s rodinným domom darovacie zmluvy 18.09.2013 67000,- 5000,-
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
orná pôda darovacia zmluva 21.09.2022 2633,40
lesný pozemok darovacia zmluva 21.09.2022 27,20
Záhrada darovacia zmluva 18.01.2022 79
záhrada darovacia zmluva 18.01.2022 3,40
záhrada darovacia zmluva 18.01.2022 109,65
záhrada darovacia zmluva 18.01.2022 140,25
lesný pozemok darovacia zmluva 03.06.2022 3.24
záhrada darovacia zmluva 03.06.2022 140,25
záhrada darovacia zmluva 03.06.2022 3,40
záhrada darovacia zmluva 03.06.2022 109,65
záhrada darovacia zmluva 03.06.2022 79
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 28,65
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 78
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 27.27
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 374,14
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 995.44
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 61,04
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 732.02 732,02
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 129,20
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 56,45
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 40,20
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 29,30
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 16
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 11,88
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 21,31
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 34,21
orná pôda darovacia zmluva 03.06.2022 119,31
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 25000 25000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 6888,73
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie s rodinným domom darovacie zmluvy 18.09.2013 67000,- 5000,-
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 12 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 11 429.27
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie - s rodinným domom vo výstavbe, v súčast. neskolaudovaný darovacie zmluvy 18.09.2013 5000,00 0,00
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 16 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 16 675,18
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie - s rodinným domom vo výstavbe, v súčast. neskolaudovaný darovacie zmluvy 18.09.2013 5000,00 0,00
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 15 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 21 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
záhrada kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
ostatná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
stavba - rodinný dom
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 12.03.2018
ostatné plochy darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
záhrada darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
trávnatý porast darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
lesné pozemky darovacia zmluva 12.03.2018
záhrada, orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda - záhrady darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda, záhrady darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda,záhrada darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
lesné pozemky darovacia zmluva 12.03.2018
lesný pozemok darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmlouva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
trávnatý porasty a orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda a trávnaté porasy darovacia zmluva 12.03.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 15 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 25 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
záhrada kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
ostatná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
stavba - rodinný dom
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 20 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 38 539 €
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 25 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 10 000
štvorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 38 539 € 38 539 €
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014 30 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zn. KIA Sportage leasingová zmluva 16.11.2007
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (118)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/89/02/2023 01.03.2023 Pv 287/22/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/511/09/2022 29.09.2022 Pv 323/22/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/383/06/2022 12.07.2022 Pv 373/21/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/384/06/2022 09.07.2022 Pv 108/21/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/219/04/2022 20.05.2022 Pv 6/22/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/254/05/2021 19.05.2022 Pv 108/21/2206 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/187/03/2022 08.04.2022 Pv 61/22/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/609/11/2021 16.11.2021 Pv 455/19/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/610/11/2021 12.11.2021 Pv 455/19/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/435/08/2021 11.09.2021 Pv 130/21/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/398/07/2021 24.07.2021 Pv 158/21/2206 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/368/06/2021 09.07.2021 Pv 125/21/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/257/05/2021 19.05.2021 Pv 404/17/2206 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/244/04/2021 12.05.2021 Pv 484/19/2206 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/135/03/2021 12.03.2021 Pv 12/21/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/119/02/2021 05.03.2021 Pv 430/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/106/02/2021 25.02.2021 Pv 313/20/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/524/12/2020 09.01.2021 Pv 320/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/527/12/2020 09.01.2021 Pv 243/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/473/11/2020 02.12.2020 Pv 306/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/419/10/2020 02.11.2020 Pv 219/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/358/09/2020 22.09.2020 Pv 62/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/277/07/2020 28.07.2020 Pv 234/20/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/246/07/2020 15.07.2020 Pv 455/19/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/241/06/2020 04.07.2020 Pv 356/18/2206 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/143/04/2020 08.05.2020 Pv 436/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/131/04/2020 28.04.2020 Pv 479/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/69/02/2020 21.04.2020 Pv 488/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/52/02/2020 26.02.2020 Pv 469/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/350/12/2019 12.02.2020 Pv 129/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/12/01/2020 31.01.2020 Pv 449/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/351/12/2019 19.12.2019 Pv 63/17/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/352/12/2019 13.12.2019 Pv 290/18/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/203/08/2019 22.08.2019 Pv 181/18/2206 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/141/06/2019 31.07.2019 Pv 183/19/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/162/07/2019 12.07.2019 Pv 53/18/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/132/06/2019 05.07.2019 Pv 317/17/2206 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/150/06/2018 03.07.2019 Pv 181/18/2206 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/84/04/2019 02.04.2019 Pv 42/19/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/25/01/2019 12.02.2019 Pv 473/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/19/01/2019 09.02.2019 Pv 466/17/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/26/01/2019 08.02.2019 Pv 378/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/282/12/2018 22.12.2018 Pv 448/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/275/12/2018 15.12.2018 Pv 253/17/2206 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/263/11/2018 13.12.2018 Pv 355/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/260/11/2018 30.11.2018 Pv 212/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/251/11/2018 12.11.2018 Pv 167/18/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/228/10/2018 10.10.2018 Pv 309/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/197/08/2018 12.09.2018 Pv 252/18/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/137/06/2018 27.08.2018 Pv 139/18/2206 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/168/07/2018 17.07.2018 Pv 182/18/2206 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/133/06/2018 19.06.2018 Pv 273/17/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/5/01/2018 12.01.2018 Pv 320/17/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/330/12/2017 28.12.2017 Pv 551/17/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/314/12/2017 12.12.2017 Pv 473/17/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/310/12/2017 09.12.2017 Pv 466/17/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/298/11/2017 14.11.2017 Pv 504/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/269/09/2017 07.10.2017 Pv 445/17/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/208/07/2017 29.07.2017 Pv 10/17/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/172/06/2017 27.06.2017 Pv 226/17/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/149/11/2016 08.11.2016 Pv 288/16/2206 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/114/09/2016 25.10.2016 Pv 373/16/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/119/10/2016 04.10.2016 Pv 290/16/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/101/09/2016 01.10.2016 Pv 58/16/2206 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/32/06/2016 29.07.2016 Pv 197/16/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/26/05/2016 20.06.2016 Pv 164/16/2206 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/25/05/2016 28.05.2016 Pv 178/16/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/3/01/2016 16.02.2016 Pv 417/15/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/69/07/2015 14.07.2015 Pv 197/15/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/33/06/2015 16.06.2015 Pv 66/15/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/48/06/2015 02.06.2015 Pv 101/15/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/11/04/2015 31.03.2015 Pv 522/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/18/03/2015 14.03.2015 Pv 4/15/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/7/02/2015 03.02.2015 Pv 472/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/145/02/2015 23.01.2015 Pv 118/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/2/01/2015 23.01.2015 Pv 588/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/5/01/2015 20.01.2015 Pv 49/12/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/9/01/2015 12.01.2015 Pv 272/14/2206 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/147/12/2014 31.12.2014 Pv 541/13/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/127/11/2014 11.11.2014 Pv 403/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/109/08/2014 16.08.2014 Pv 342/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/107/08/2014 09.08.2014 Pv 250/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/92/06/2014 03.06.2014 Pv 226/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/89/05/2014 27.05.2014 Pv 479/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/65/05/2014 20.04.2014 Pv 620/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/55/04/2014 10.04.2014 Pv 110/14/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/15/02/2014 11.02.2014 Pv 483/12/2206 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/20/03/2014 08.02.2014 Pv 533/13/2206 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/10/01/2014 25.01.2014 Pv 344/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/61/12/2014 16.11.2013 Pv 541/13/2206 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/55/10/2013 27.09.2013 Pv 29/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/39/07/2013 23.07.2013 Pv 345/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/32/06/2013 25.06.2013 Pv 123/11/2206 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/29/06/2013 06.06.2013 Pv 210/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/30/06/2013 04.06.2013 Pv 189/13/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/18/04/2013 03.04.2013 Pv 1218/08/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/16/04/2013 29.03.2013 Pv 328/12/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/19/04/2013 26.03.2013 Pv 440/12/2206 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/14/03/2013 15.03.2013 Pv 695/11/2206 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/11/02/2013 26.02.2013 Pv 290/12/2206 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/5/02/2013 19.02.2013 Pv 383/12/2206 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/53/02/2014 08.01.2013 Pv 483/12/2206 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/47/01/2013 01.01.2013 Pv 439/12/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/37/10/2012 23.10.2012 Pv 307/12/2206 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/41/10/2012 20.10.2012 Pv 272/12/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/38/10/2012 16.10.2012 Pv 652/08/2206 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/32/10/2012 03.10.2012 Pv 120/12/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/35/09/2012 28.09.2012 Pv 311/10/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/18/08/2012 06.08.2012 Pv 252/11/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/17/06/2012 29.05.2012 Pv 505/11/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/14/05/2012 11.04.2012 Pv 87/12/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/13/03/2012 20.03.2012 Pv 148/10/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/7/03/2012 21.02.2012 Pv 684/11/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/1/02/2012 07.02.2012 Pv 607/11/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/71/02/2017 28.02.2017 Pv 531/16/2206 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/208/04/2023 31.05.2023 Pv 494/22/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/342/06/2023 30.06.2023 Pv 163/23/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/343/06/2023 30.06.2023 Pv 29/23/2206 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.