JUDr. Oľga Bakičová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresná prokurátorka na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie s rodinným domom darovacie zmluvy 18.09.2013 67000,- 5000,-
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 12 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 11 429.27
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie - s rodinným domom vo výstavbe, v súčast. neskolaudovaný darovacie zmluvy 18.09.2013 5000,00 0,00
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 16 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 16 675,18
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 1 555,40
zast.plocha a nádvorie dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 399,30
rodinný dom dedičstvo, darovacia zmluva 21.12.1996 35000,00
záhrada darovacie zmluvy 18.09.2013 2 878,60
zast.plocha a nádvorie - s rodinným domom vo výstavbe, v súčast. neskolaudovaný darovacie zmluvy 18.09.2013 5000,00 0,00
orná pôda kúpna zmluva, darovacia zmluva 07.08.2013 137,94
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha kúpna zmluva 04.07.2017 22000,00
zast.plocha a nádvorie darovacia zmluva 10.04.2018 78,54
ostatná plocha darovacia zmluva 10.04.2018 21,12
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 33,42
záhrada darovacia zmluva 10.04.2018 6,65
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 388,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3 006,90
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,14
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 3,35
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 90,48
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 6,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 1,78
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 25,25
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 88,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1249,29
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 2004,54
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1000,08
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 144,75
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 434,10
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 154,21
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 148,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 113,16
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 71,32
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 48,63
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 841,55
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 122,84
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 4,37
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 77,19
záhrady darovacia zmluva 10.04.2018 57,66
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 85,67
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 192,13
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 39,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 43,25
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 44,30
lesný pozemok darovacia zmluva 10.04.2018 356,60
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 652,23
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 121,58
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 54,22
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 165,95
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 9,05
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 1347,75
orná pôda darovacia zmluva 10.04.2018 376,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 10.04.2018 13,39
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013 1217,12
záhrady dedenie 25.01.1984 0,97
záhrady dedenie 25.01.1984 4,88
záhrady dedenie 25.01.1984 0,29
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 15 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 21 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
záhrada kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
ostatná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
stavba - rodinný dom
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 12.03.2018
ostatné plochy darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
záhrada darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
trávnatý porast darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
lesné pozemky darovacia zmluva 12.03.2018
záhrada, orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda - záhrady darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda, záhrady darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda,záhrada darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
lesné pozemky darovacia zmluva 12.03.2018
lesný pozemok darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmlouva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
trávnatý porasty a orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 12.03.2018
orná pôda a trávnaté porasy darovacia zmluva 12.03.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 15 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 25 000
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 25 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
záhrada kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.07.2017
zastavaná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
ostatná plocha kúpna zmluva 04.07.2017
stavba - rodinný dom
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 20 000
štvrorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 38 539 €
prvá stavebná sporiteľňa zmluva o úvere 08.07.2014 25 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 10 000
štvorkolka kúpa 01.08.2013 9 700 9 700
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013 38 539 € 38 539 €
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014 30 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
prvá stavebná sporitelňa zmluva o úvere 08.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
zast. plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.09.2013
záhrada darovacia zmluva 18.09.2013
ovocný sad kúpna zmluva 07.08.2013
orná pôda darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
ovocný sad darovacia zmluva 08.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
štvorkolka kúpa 01.08.2013
osobné motor. vozidlo spotrebný úver 24.04.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
ovocné sady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
zastavané plochy kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
záhrady kúpna zmluva 31.08.2001
rodinný dom kúpna zmluva 31.08.2001
záhrada dedičstvo 21.12.1996
zastavaná plocha dedičstvo 21.12.1996
rodinný dom dedičstvo 21.12.1996
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 19.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zn. KIA Sportage leasingová zmluva 16.11.2007
vklad v peňažnom ústave predaj bytu 23.08.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.