JUDr. Tímea Drdanková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt Kúpna zmluva 2012-06-04 63.000
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2017-03-22 36.500
rodinný dom Stavebné povolenie 2018-06-05 250.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Kuchynská linka Kúpna zmluva 2018 16000 16000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Úver na bývanie - flexihypotéka refinančná 2019-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt Kúpna zmluva 2012-06-04 63.000
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2017-03-22 36.500
rodinný dom Stavebné povolenie 2018-06-05 250.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Úver na bývanie - flexihypotéka refinančná 2019-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt Kúpna zmluva 2012-06-04 63.000
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2017-03-22 36.500
rozostavaný rodinný dom Stavebné povolenie 2018-06-05 250.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Úver na bývanie - flexihypotéka refinančná 2019-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - orná pôda Kúpna zmluva 2017-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné prostriedky úspory 2018-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Hypotéka 2017-03-13
Stavebné sporenie jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - orná pôda Kúpna zmluva 2017-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedy úspory 2017-12-31 25000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Hypotéka 2017-03-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor- suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok- zastavané plochz a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobný automobil- VW Passat 4x4 Kúpna zmluva 2012-09-17 7100 8000
peňažné prostriedy úspory 2015-12-31 22000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka 2012-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor - suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobný automobil - VW Passat 4x4 Kúpna zmluva 2012-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor - suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobný automobil - VW Passat 4x4 Kúpna zmluva 2012-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2012-06-04
nebytový priestor - suterén Kúpna zmluva 2012-06-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobný automobil - VW Passat 4x4 Kúpna zmluva 2012-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.