JUDr. Silvia Fabová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

We register the prosecutor as námestníčka krajskej prokurátorky pre trestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23 0 1.261,
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2021-02-12 120.000,
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 2018-12-31 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 2019-12-31 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 2020-09-07 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 2020-12-31 0 13.516
vklady v peňažnom ústave príjem 2021-12-31 0 15.898
vklady v peňažnom ústave príjem 2022-12-31 0 16.611
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23 0 1.261,
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2021-02-12 120.000,
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 2018-12-31 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 2019-12-31 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 2020-09-07 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 2020-12-31 0 13.516
vklady v peňažnom ústave príjem 2021-12-31 0 15.898
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23 0 1.261,
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 2018-12-31 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 2019-12-31 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 2020-09-07 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 2020-12-31 0 13.516
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23 0 1.261,
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 2018-12-31 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 2019-12-31 0 32.429
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 17.800 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 2018-12-31 18.400 18.400
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 2017-12-31 17.800 17.800
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07 7.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 2015-05-07
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2002-04-01
stavebný úver 2005-08-08
stavebný úver 2008-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 2006-03-20
orná pôda darovacia zmluva 2002-10-23
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2001-10-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.