JUDr. Silvia Fabová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajskej prokurátorky pre trestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001 0 1.261,
byt v bytovom dome kúpna zmluva 12.02.2021 120.000,
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2018 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2019 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 07.09.2020 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2020 0 13.516
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2021 0 15.898
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2022 0 16.611
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.01.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001 0 1.261,
byt v bytovom dome kúpna zmluva 12.02.2021 120.000,
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2018 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2019 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 07.09.2020 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2020 0 13.516
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2021 0 15.898
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.01.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001 0 1.261,
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2018 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2019 0 32.429
os. motor. vozidlo Fiat Freemont kúpa 07.09.2020 15.390
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2020 0 13.516
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006 125.000,
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002 0 6.754,
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001 0 1.261,
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 0 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2018 0 18.400
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2019 0 32.429
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 17.800 17.800
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2018 18.400 18.400
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
vklady v peňažnom ústave príjem 31.12.2017 17.800 17.800
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015 7.500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. motor. vozidlo Lancia kúpa 07.05.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 01.04.2002
stavebný úver 08.08.2005
stavebný úver 04.06.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s priľahlými pozemkami zhotovenie 20.03.2006
orná pôda darovacia zmluva 23.10.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 23.10.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.