JUDr. Norbert Fecko

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 27.01.2012 0 0
Záhrady Darovacia zmluva 27.01.2012 0 10 000
Rodinný dom Darovacia zmluva 27.01.2012 0 110 000
Byt Kúpna zmluva 04.01.2018 5 000 16 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka z účtu v banke zmluva o bežnom účte 17.03.2021 36 300 36 300
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 27.01.2012 0 0
Záhrady Darovacia zmluva 27.01.2012 0 10 000
Rodinný dom Darovacia zmluva 27.01.2012 0 110 000
Byt Kúpna zmluva 04.01.2018 5 000 16 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka z účtu v banke zmluva o bežnom účte 17.03.2020 23 000 23 000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 27.01.2012
Záhrady Darovacia zmluva 27.01.2012
Rodinný dom Darovacia zmluva 27.01.2012
Byt Kúpna zmluva 04.01.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 27.01.2012
Záhrady Darovacia zmluva 27.01.2012
Rodinný dom Darovacia zmluva 27.01.2012
Byt Kúpna zmluva 04.01.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.