Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13 (P. O. Box 65), 820 05 Bratislava

Okresným prokurátorom je JUDr. Monika Zámečníková.

Na prokuratúre evidujeme 17 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 537,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 306,98 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 31,78 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1094,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 36,25% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bratislava I
Kvetná 13
820 05 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Monika Zámečníková okresná prokurátorka
JUDr. Norbert Fecko námestník okresnej prokurátorky

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.