JUDr. Zuzana Felixová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúca organizačného a personálneho oddelenia na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993 200 000,-Sk
rodinný dom kúpa 22.07.2002 800 000,-Sk 800 000,-Sk
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008 40 000,-Sk
pozemok kúpa 29.04.2008 21 000,-Sk 21 000,-Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 11.03.2019 235,-eur
orná pôda dedenie 11.03.2019 390,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2019 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2020 20 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2021 50 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2022 50 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2018 20000,- eur
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2020 20000,-eur
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2021 20000,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993 200 000,-Sk
rodinný dom kúpa 22.07.2002 800 000,-Sk 800 000,-Sk
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008 40 000,-Sk
pozemok kúpa 29.04.2008 21 000,-Sk 21 000,-Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 11.03.2019 235,-eur
orná pôda dedenie 11.03.2019 390,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2019 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2020 20 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2021 50 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2018 20000,- eur
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2020 20000,-eur
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2021 20000,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993 200 000,-Sk
rodinný dom kúpa 22.07.2002 800 000,-Sk 800 000,-Sk
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008 40 000,-Sk
pozemok kúpa 29.04.2008 21 000,-Sk 21 000,-Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 11.03.2019 235,-eur
orná pôda dedenie 11.03.2019 390,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2019 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2020 20 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2018 20000,- eur
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2020 20000,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar 11.11.1993 200 000,- Sk
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002 800 000,- Sk 800 000,- Sk
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008 40 000,-Sk
pozemok kúpa 29.04.2008 21 000, -Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 2019-03 -11 235,- eur
orná pôda dedenie 11.03.2019 390,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur 31 400,-
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
peniaze úspory 31.12.2019 30 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2018 20000,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2018 20000,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko:
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
peniaze úspory 31.12.2017 30 000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2017 20000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2016 15 000,-eur
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013 31 400,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011 30000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2015
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2013
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2013
auto BMW X1 x Drive 18d kúpa 20.11.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze dar 15.11.2010
peniaze životné poistky 28.04.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar 11.11.1993
záhrada dar 11.11.1993
rodinný dom kúpa 22.07.2002
záhrada kúpa 22.07.2002
garáž kúpa 22.07.2002
garáž vydržanie 05.05.2008
pozemok kúpa 29.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze dar 15.11.2010
peniaze životné poistky 28.04.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
umelecké diela od rôznych autorov 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.