Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

Krajským prokurátorom je JUDr. Ivan Mandalov.

Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 53,55 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 152,36 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 3,67 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 80,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 80,47% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:

Adresa

Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 66 Nitra
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jozef Pátrovič námestník krajského prokurátora - trestný úsek
JUDr. Janka Kmeťová námestník krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Ivan Mandalov krajský prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.