Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

Krajským prokurátorom je JUDr. Ivan Mandalov.

Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 52 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 53,0 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 152,36 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 3,67 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 80,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 80,47% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:

Adresa

Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 66 Nitra
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:00
Utorok: 7:30 – 15:00
Streda: 7:30 – 15:00
Štvrtok: 7:30 – 15:00
Piatok: 7:30 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Janka Kmeťová námestník krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Ivan Mandalov krajský prokurátor
JUDr. Alexander Berger námestník krajského prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (52)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Mgr. Katarína Takácsová NR/4400/1/04/2012 13.04.2012 Kv 6/09/4400 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/2/04/2012 20.04.2012 Kv 93/11/4400 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/3/05/2012 29.05.2012 Kv 95/11/4400 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– NR/4400/2/12/2013 18.11.2013 Kv 74/10/4400 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/1/12/2013 06.12.2013 Kv 81/10/4400 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ján Ludva NR/4400/2/09/2014 06.09.2014 Kv 105/09/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/3/11/2014 10.11.2014 Kv 92/13/4400 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/1/05/2015 12.05.2015 Kv 19/15/4400 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/9/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/6/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/17/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/16/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/15/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/13/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/11/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/10/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/8/08/2015 10.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/4/08/2015 11.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/5/08/2015 13.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/7/08/2015 13.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/14/08/2015 13.08.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/19/08/2015 03.09.2015 Kv 92/14/4400 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/18/08/2015 03.09.2015 Kv 92/14/4400 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/20/07/2015 07.09.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/21/07/2015 21.09.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/22/09/2015 05.10.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Katarína Takácsová NR/4400/3/05/2015 12.10.2015 Kv 22/14/4400 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/23/09/2015 14.10.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ján Ludva NR/4400/24/10/2015 16.10.2015 Kv 61/13/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/25/10/2015 26.10.2015 Kv 92/14/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– NR/4400/26/11/2015 15.12.2015 Kv 77/15/4400 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/27/07/2015 10.03.2016 Kv 153/14/4400 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ján Ludva NR/4400/1/10/2016 18.01.2017 Kv 2/14/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Tibor Lénárt NR/4400/2/04/2017 09.05.2017 Kv 30/16/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Martin Spišák NR/4400/7/12/2017 12.12.2017 Kv 106/16/4400 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Martin Spišák NR/4400/4/02/2018 20.02.2018 Kv 1/13/4400 § 252 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/8/07/2018 23.08.2018 Kv 20/17/4400 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/95/03/2019 08.03.2019 Kv 79/18/4400 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/205/04/2019 25.04.2019 3 Kv 30/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/180/04/2019 30.05.2019 Kv 46/16/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Alexander Berger NR/4400/649/09/2019 23.11.2019 Kv 22/15/4400 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Mgr. Štefan Čepček NR/4400/894/11/2019 05.12.2019 Kv 75/19/4400 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/38/01/2020 31.01.2020 Kv 67/17/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/817/05/2020 10.06.2020 3 Kv 30/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/1620/10/2020 20.10.2020 3 Kv 6/20/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/42/01/2021 20.01.2021 3 Kv 44/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Martha Kolenčíková Karin NR/4400/798/05/2021 29.06.2021 Kv 151/20/4400 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/1573/09/2021 01.10.2021 Kv 50/20/4400 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/1799/10/2021 01.01.2022 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/389/03/2022 20.04.2022 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ivan Mandalov NR/4400/1766/10/2022 08.12.2022 Kv 9/22/4400 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ivan Huszár NR/4400/566/04/2023 20.04.2023 Kv 3/19/4400 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.