Mgr. Alexander Feník

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Úrad špeciálnej prokuratúry.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21 28.214,83,-€ (850.000,-Sk)
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14 19.916,35,-€ (600.000,-Sk)
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20 3966,45,-€ (119.493,30,-Sk)
pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17 16.596,95,-€ (500.000,-Sk) za podiel 1/1, t.j. 16,59,-€ za 1 m2
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 50.000,-€ za podiel 1/2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 230,10,-€ za podiel 1/3
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a TTP dedičstvo 2012-04-23 50.038,-€ za podiel 1/2
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 cca 30,-€
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23 3.138,41,-€ za podiel 1/2
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23 1.100,30,-€
pozemok . zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-21 100,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné úpravy balkóna a vchodu do NB, rekonštrukcia kúrenia stavebné povolenie Mesta Žilina č. 9871/2020-170055/2020-SÚ-ZI zo 16.09.2020 2020 23.253,97,-€
stavebné úpravy NB - nové okná a rekonštrukcia elektroinštalácie 2022 3.490,30,-€ + 4.542,80,-€
finančné prostriedky na bankovom účte úspory a spotrebný úver spotrebiteľský úver zo Zmluvy č. 2R135194 z 11.08.2023 u ČSOB 2023-08-11 44.994,03,-€ 44.994,03,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 23.04.2012 (dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012) 3.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21 28.214,83,-€ (850.000,-Sk)
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14 19.916,35,-€ (600.000,-Sk)
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20 3966,45,-€ (119.493,30,-Sk)
pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17 16.596,95,-€ (500.000,-Sk) za podiel 1/1, t.j. 16,59,-€ za 1 m2
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 50.000,-€ za podiel 1/2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 230,10,-€ za podiel 1/3
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a TTP dedičstvo 2012-04-23 50.038,-€ za podiel 1/2
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 cca 30,-€
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23 3.138,41,-€ za podiel 1/2
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23 1.100,30,-€
pozemok . zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-21 100,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebné úpravy balkóna a vchodu do NB, rekonštrukcia kúrenia stavebné povolenie Mesta Žilina č. 9871/2020-170055/2020-SÚ-ZI zo 16.09.2020 2020 23.253,97,-€
stavebné úpravy NB - nové okná a rekonštrukcia elektroinštalácie 2022 3.490,30,-€ + 4.542,80,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 23.04.2012 (dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012) 3.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21 28.214,83,-€ (850.000,-Sk)
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14 19.916,35,-€ (600.000,-Sk)
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20 3966,45,-€ (119.493,30,-Sk)
pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17 16.596,95,-€ (500.000,-Sk) za podiel 1/1, t.j. 16,59,-€ za 1 m2
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 50.000,-€ za podiel 1/2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 230,10,-€ za podiel 1/3
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a TTP dedičstvo 2012-04-23 50.038,-€ za podiel 1/2
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 cca 30,-€
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23 3.138,41,-€ za podiel 1/2
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23 1.100,30,-€
pozemok . zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-21 100,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebné úpravy balkóna a vchodu do NB, rekonštrukcia kúrenia stavebné povolenie Mesta Žilina č. 9871/2020-170055/2020-SÚ-ZI zo 16.09.2020 2020 23.253,97,-€
zostatok na bežnom účte ČSOB úspory 2020-12-31 12.193,94,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2021 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 23.04.2012 (dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012) 3.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21 28.214,83,-€ (850.000,-Sk)
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14 19.916,35,-€ (600.000,-Sk)
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20 3966,45,-€ (119.493,30,-Sk)
pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17 16.596,95,-€ (500.000,-Sk) za podiel 1/1, t.j. 16,59,-€ za 1 m2
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 50.000,-€ za podiel 1/2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 230,10,-€ za podiel 1/3
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a TTP dedičstvo 2012-04-23 50.038,-€ za podiel 1/2
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 cca 30,-€
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23 3.138,41,-€ za podiel 1/2
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23 1.100,30,-€
pozemok . zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-21 100,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebné úpravy balkóna a vchodu do NB, rekonštrukcia kúrenia stavebné povolenie Mesta Žilina č. 9871/2020-170055/2020-SÚ-ZI zo 16.09.2020 2020 23.253,97,-€
zostatok na bežnom účte ČSOB úspory 2020-12-31 12.981,06,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 23.04.2012 (dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012) 3.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21 28.214,83,-€ (850.000,-Sk)
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14 19.916,35,-€ (600.000,-Sk)
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20 3966,45,-€ (119.493,30,-Sk)
pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17 16.596,95,-€ (500.000,-Sk) za podiel 1/1, t.j. 16,59,-€ za 1 m2
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 50.000,-€ za podiel 1/2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 230,10,-€ za podiel 1/3
dom a pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a TTP dedičstvo 2012-04-23 50.038,-€ za podiel 1/2
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23 cca 30,-€
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23 3.138,41,-€ za podiel 1/2
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23 1.100,30,-€
pozemok . zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-21 100,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke výplata stavebného sporenia 2018-07-27 7.272,18,-€ + 7.399,81,-€ 14.671,99,-€
peniaze na účte v banke dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012 2018-12-18 12.500,-€ 12.500,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23 3.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke výplata stavebného sporenia 2018-07-27 7.272,18,-€ 7.272,18,-€
peniaze na účte v banke dedičstvo č.k.5D/646/2012-246 D not. 297/2012 2018-12-18 12.500,-€ 12.500,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 20.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23 3.500,-€
stavebné sporenie 2012-2017 cca 7.300,-€
auto zn. Ford C-Max, r.v. 2004 2013 1.800,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 15.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23 4.500,-€
stavebné sporenie 2012-2017 14.000,-€
auto zn. Ford C-Max, r.v. 2004 2013 3.000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zo stavebnej sporiteľne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na osobnom účte úspory roky 2015-2016 12.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012 15.000,-€
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23 4.500,-€
stavebné sporenie 2016-12-31 14.000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zo stavebnej sporiteľne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo+zámenná zmluva 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23
stavebné sporenie 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zo stavebnej sporiteľne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažná hotovosť dedičstvo 2012-04-23
peňažná hotovosť výplata z poistnej zmluvy 2013-01-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23
stavebné sporenie 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažná hotovosť dedičstvo 2012-04-23
peňažná hotovosť výplata z poistnej zmluvy 2013-01-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluvy + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva + dedičstvo 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
byt + spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
dom dedičstvo 2012-04-23
pozemok - zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - TTP dedičstvo 2012-04-23
pozemky - orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2012-04-23
pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, TTP dedičstvo 2012-04-23
lesné pozemky dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažná hotovosť dedičstvo 2012-04-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu (nábytok a elektrospotrebiče) roky 2004-2012
auto zn. Toyota Yaris 2012-04-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt + súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-06-21
byt + súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2005-07-14
nebytový priestor + súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoločnom pozemku kúpna zmluva 2000-12-20
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-08-17
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/81/10/2016 2016-11-01 Kv 66/15/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/47/09/2016 2016-09-17 Kv 66/15/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/972/03/2023 2023-04-14 VII/1 Gv 14/19/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/70/01/2022 2022-01-19 Kv 21/18/5500 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/374/03/2020 2020-03-20 Kv 9/20/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/108/01/2020 2020-01-29 Kv 9/20/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/60/03/2019 2019-04-04 Kv 61/17/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/25/07/2018 2018-07-27 Kv 11/16/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/972/03/2023 (pdf, 580 KB) 2023-04-14 VII/1 Gv 14/19/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/70/01/2022 (pdf, 139 KB) 2022-01-19 Kv 21/18/5500 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/374/03/2020 (pdf, 229 KB) 2020-03-20 Kv 9/20/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/108/01/2020 (pdf, 206 KB) 2020-01-29 Kv 9/20/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/60/03/2019 (pdf, 141 KB) 2019-04-04 Kv 61/17/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/25/07/2018 (pdf, 144 KB) 2018-07-27 Kv 11/16/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/81/10/2016 (pdf, 210 KB) 2016-11-01 Kv 66/15/5500 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/47/09/2016 (pdf, 201 KB) 2016-09-17 Kv 66/15/5500 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.