JUDr. Monika Ferenczová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedením 05.02.1996 - 85 000,-Sk
rodinný dom dedením 08.04.2004 135 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 14 883,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 132 679,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 12 201,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 700,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 14 883,6 Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 403,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 10 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 2576,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 782,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 6824,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 1909,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 1541,- sk
záhrady dedením 05.02.1996 1623,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 21 689,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 41 564.- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 142,- Sk
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996 4904,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 18 975,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 34 466,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 64 216,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 45141,-
orná pôda dedením 05.02.1996 43 102,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 8 172,5 Sk
rodinný dom kúpa 03.04.2012 100 000,-€
orná pôda kúpa 03.04.2012 25 000,-€
záhrady kúpa 03.04.2012 25 000,-€
byt v obytnom dome kúpa 24.10.2022 220 000,-
parkovacie miesto kúpa 10.08.2022 15 000,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2021 35 000,- €
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
osobný automobil Mazda CX5 odkúpené z leasingu 01.05.2019 32 400,-€ 18 000,-€
termínovaný vklad v SLSP úspory z platu 01.06.2019 30 000,-€ 30 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver v SLSP,a.s. Bratisalva 27.09.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedením 05.02.1996 - 85 000,-Sk
rodinný dom dedením 08.04.2004 135 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 14 883,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 132 679,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 12 201,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 700,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 14 883,6 Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 403,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 10 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 2576,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 782,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 6824,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 1909,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 1541,- sk
záhrady dedením 05.02.1996 1623,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 21 689,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 41 564.- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 142,- Sk
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996 4904,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 18 975,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 34 466,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 64 216,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 45141,-
orná pôda dedením 05.02.1996 43 102,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 8 172,5 Sk
rodinný dom kúpa 03.04.2012 100 000,-€
orná pôda kúpa 03.04.2012 25 000,-€
záhrady kúpa 03.04.2012 25 000,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2021 115 000,- €
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
osobný automobil Mazda CX5 odkúpené z leasingu 01.05.2019 32 400,-€ 18 000,-€
termínovaný vklad v SLSP úspory z platu 01.06.2019 30 000,-€ 30 000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedením 05.02.1996 - 85 000,-Sk
rodinný dom dedením 08.04.2004 135 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 14 883,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 132 679,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 12 201,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 700,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 14 883,6 Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 403,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 10 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 2576,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 782,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 6824,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 1909,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 1541,- sk
záhrady dedením 05.02.1996 1623,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 21 689,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 41 564.- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 142,- Sk
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996 4904,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 18 975,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 34 466,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 64 216,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 45141,-
orná pôda dedením 05.02.1996 43 102,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 8 172,5 Sk
rodinný dom kúpa 03.04.2012 100 000,-€
orná pôda kúpa 03.04.2012 25 000,-€
záhrady kúpa 03.04.2012 25 000,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2017 100 000,-€
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
osobný automobil Mazda CX5 odkúpené z leasingu 01.05.2019 32 400,-€ 18 000,-€
termínovaný vklad v SLSP úspory z platu 01.06.2019 30 000,-€ 30 000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedením 05.02.1996 - 85 000,-Sk
rodinný dom dedením 08.04.2004 135 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 14 883,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 132 679,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 12 201,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 700,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 14 883,6 Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 403,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 10 000,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 2576,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 782,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 6824,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 1909,- Sk
záhrady dedením 05.02.1996 1541,- sk
záhrady dedením 05.02.1996 1623,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 21 689,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 41 564.- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 142,- Sk
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996 4904,- Sk
vinice dedením 05.02.1996 18 975,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 34 466,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 64 216,-Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 45141,-
orná pôda dedením 05.02.1996 43 102,- Sk
orná pôda dedením 05.02.1996 8 172,5 Sk
rodinný dom kúpa 03.04.2012 100 000,-€
orná pôda kúpa 03.04.2012 25 000,-€
záhrady kúpa 03.04.2012 25 000,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 85 000,-€
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
osobný automobil Mazda CX5 odkúpené z leasingu 01.05.2019 32 400,-€ 18 000,-€
termínovaný vklad v SLSP úspory z platu 01.06.2019 30 000,-€ 30 000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 95 000,-€
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing motorového vozidla 28.10.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 88 000 €
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 6 800,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing motorového vozidla 28.10.2016
hypotekárny úver 23.03.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 88 000 €
osobny automobil Citroen C4 odkúpené z leasingu 22.06.2016 16 500,-€ 8 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing motorového vozidla 28.10.2016
hypotekárny úver 23.03.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing motorového vozidla 22.02.2013
hypotekárny úver 23.03.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.05.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
rodinný dom kúpa 03.04.2012
orná pôda kúpa 03.04.2012
záhrady kúpa 03.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 31.03.1998
rodinný dom dedením 05.02.1996
rodinný dom dedením 08.04.2004
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
záhrady dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
trvalé trávnaté porasty dedením 05.02.1996
vinice dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
orná pôda dedením 05.02.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.