JUDr. Stanislav Figľár, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13 1.500.000,- Sk (49.790,87 eur)
rodinný dom výstavba 2014-10-27 80.000,- eur
prístrešok na auto výstavba 2014-10-27 3.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo tov. zn. VW Passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30 695.000,- Sk 695.000,- Sk (23.069,77 eur)
osobné motorové vozidlo BMW X4 kúpa 2020-01-31 53500 eur 53500 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
akcie Erste banka 3000 ks kúpa 2020-07-27 66000 eur 66000 eur
akcie Tesla 400 ks kúpa -0024-09-06 120000 eur 120000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rodinný dom výstavba 2010-04-12
prístrešok na auto výstavba 2014-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30 695 000SK 695 000 SK
peňažné prostriedky predaj akcii ZSNP,a.s. Žiar nad Hronom 3229 KS 2018-08-31 116244 EUR 116 244 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rodinný dom výstavba 2010-04-12
prístrešok na auto výstavba 2014-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30 695 000SK 695 000 SK
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07 655 380 SK 655 380 SK
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2015-09-10 4500 EUR 4500 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rodinný dom výstavba 2010-04-12
prístrešok na auto výstavba 2014-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30 695 000SK 695 000 SK
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07 655 380 SK 655 380 SK
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2015-09-10 4500 EUR 4500 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rodinný dom výstavba 2010-04-12
prístrešok na auto výstavba 2014-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 2010-04-12
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 2010-04-12
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 2010-04-12
garáž kúpa 2008-06-17
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-13
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 2010-04-12
garáž kúpa 2008-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo VW passat 2.0 TDI kúpa 2008-06-30
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 2004-12-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.